Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia


 

 

370-28/18

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę oprogramowania”

 

W dniu 11.10.2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Portretowej Polskiej Akademii Umiejętności ( ul. Sławkowska  17, Kraków) nastąpiło otwarcie ofert nadesłanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania” (numer sprawy 370-28/18).

Szacunkowa kwota przeznaczona przez Polską Akademię Umiejętności na realizację zadania to 7 000 zł brutto.

Nadesłano 5 ofert i wszystkie spełniły względy formalne. Poniżej zestawienie oferentów wraz z wartością oferty.

 

Dane oferenta Wartość oferty (brutto)

Point Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A
02-366 Warszawa

 7 018,38 zł

NKK SYSTEM
Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
ul. Tatarska 5
30-103 Kraków

 7 982,70 zł

Bladecom Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Południowa 9
26-606 Radom

 9 471,00 zł

BOIT Bartłomiej Ożóg
ul. Forteczna 41
30-437 Kraków

 10 100,00 zł

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

 10 553,40 zł

 

 Komisja przetargowa wyłoniła zwycięzcę postępowania.

Zgodnie z określonym w SIWZ kryterium ceny uznano, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Point Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A
02-366 Warszawa.

Wartość oferty firmy Point Sp. z o.o. jest bliska szacowanej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Ty samym Komisja przetargowa uznała ofertę firmy Point Sp. z o.o. za zwycięską.

 


 

Pytanie nr 1 z dnia 9 października 2018 roku:

"Czy jest możliwość przedłużenia czasu składania ofert lub złożenie oferty emailem?"

 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 1:
"Proszę wysłać ofertę e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w dniu upływu terminu składania ofert do godziny 10.00.
Konto mailowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostanie sprawdzone dopiero gdy zbierze się komisja przetargowa, a oferta przesłana e-mailem zostanie odczytana równolegle do otwarcia ofert w wersji papierowej."

 


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę oprogramowania”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(kliknij tutaj)

 

Formularz oferty - załącznik 1
(kliknij tutaj)


Wzór umowy - załącznik 2
(kliknij tutaj)