Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia


 

 

2.08.2019

370-17/19

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

 

 

Polska Akademia Umiejętności ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
na zakup i dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych (370-17/19).

 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, z których cztery spełniły wymogi formalne.

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 23 500 zł.

 

Najniższą cenę brutto mieszczącą się w planowanym budżecie zaproponowała firma
MK System L. Majewski, Z. Kadzik Spółka Jawna – 18 869,43 zł ( z wyłączeniem punktu 31)
oraz firma ELZAB S.A. – 2 907,72 zł ( z wyłączeniem punktów 1-30 i 32-35).

 

Ponieważ zamawiający nie zabronił składania ofert częściowych i powyższe oferty z osobna oraz potraktowane sumarycznie dają najniższą cenę na zamawiane sprzęty
więc tym samym uznaje się je za zwycięskie.


15.07.2019

370-13/19

 

Polska Akademia Umiejętności informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 370-13/19
na wykonanie, dostawę i montaż regałów oraz szaf bibliotecznych (Ogłoszenie nr 565368-N-2019)
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o. o.
Ul. Czachowskiego 29; 27-310 Ciepielów

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył ofertę odpowiadającą formularzowi SIWZ oraz spełniającą wymogi formalne. Ponieważ była to jedyna oferta w postępowaniu,
a jej cena: 59 851,80 zł brutto mieści  się w budżecie Zamawiającego: 69 000 zł zdecydowano o jej wyborze.

 


10.07.2019

370-17/19

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do wzięcia udziału postępowaniu:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych

 

Ogłoszenie nr 571459-N-2019 z dnia 2019-07-10.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=82a7112e-09ac-457d-aa11-b914c296c431

 

SIWZ

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

 


 26.06.2019

370-13/19

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu:

Przetarg w trybie nieograniczonym na wykonanie, dostawę i montaż regałów oraz szaf bibliotecznych.

 

Ogłoszenie nr 565368-N-2019 z dnia 2019-06-26.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b21b780a-2232-4864-84ca-fc00aa165fe9

 

SIWZ

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

 

 

Rysunki pomieszczeń opublikowane w odpowiedzi na prośbę oferentów:

Magazyn zbiorów specjalnych

Pokój nr 10