Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2019

 

 

 

MAJ  
   
20-24.05 3rd Conference  World of Gravettian Hunters
Strona internetowa
   
21.05 Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zastosowań Matematyki OK-PTM
Prof. dr hab. Jerzy Klamka, Sterowalność układów dynamicznych
Zaproszenie
   
28.05 Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych –
diagnozy, praktyki i rekomendacje
- Zaproszenie
- Plakat
- Program
- O konferencji
- Strona internetowa
   
   
   
CZERWIEC  
   
4-5.06 Konferencja Komisji Medioznawczej PAU
Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach
O konferencji / plakat
   
5.06 Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Adam Zagajewski, O poezji i wolności
Zaproszenie/plakat
   
   
   
WRZESIEŃ  
   
19–21.09 Dickstein Forum
Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU),
International Academy of the History of Science
Invitation
   
   
   
LISTOPAD  
   
7-8.11 Konferencja
Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków
The role of media and transmedia narrative processes in identifying patriotic attitudes of Poles
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
O konferencji