Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

 

ROK 2017

 

 

LUTY  
   
20.02 Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Stefan Dousa, Kulisy pracowni rzeźby
Zaproszenie/plakat
   
   
   
   
MARZEC  
   
3.03
Katowice
Konferencja  Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego
a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – Komisja Prawnicza w Katowicach
Zaproszenie i program
   
18.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
   
   
   
WRZESIEŃ  
   
18-22. 09 Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa
   
   
   
   
PAŹDZIERNIK  
   
17-21. 10 V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
- o Kongresie, program ramowy
- o poprzednich Kongresach