Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2020

 

 

LISTOPAD  
   
6-7. 11 Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
Ergonomia wobec wielokulturowości
więcej
   
19-20. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Littera scripta manet
Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów
Organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
strona konferencji:
littera-scripta-manet.biblioteka.pau.krakow.pl
   
23-24. 11 Konferencja  Axentowicz-Kraków-Armenia
Organizatorzy:
Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce,
Polska Akademia Umiejętności, Miasto Kraków
   
24-25. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Bilans wzajemnych relacji
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
   

 

 

ROK 2021

  Krakowska Konferencja Etnograficzna
Metodologie, praktyki, teorie
wrzesień/październik 2021
Komunikat
   
  Stan obecny i perspektywy dalszego umiędzynarodowienia badań naukowych w Polsce
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
październik 2021
więcej
   
  VI Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
Młodzież Polska w Świecie
Informacja dotycząca VI Kongresu