Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2021

 

24–25 IX
Białystok
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gabriela Zapolska
Biografia – Estetyka – Idee

zaproszenie
   
X 2021 XXVII Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Conference
“Statistical Methods in Modern Economy – Theory and Applications”
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
więcej
   
19–20 X Konferencja
Na drodze ku demokracji
– przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
po upadku komunizmu i rozpadzie państw federacyjnych
więcej
read more
   
21–22 X Krakowska Konferencja Etnograficzna
Metodologie, praktyki, teorie
W 95-tą rocznicę powstania Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności
więcej
   
5–6 XI Konferencja
Po pandemii - wnioski i zalecenia ergonomiczne
więcej
   
8-9 XI II. Konferencja naukowa z cyklu:
Medialne i transmedialne procesy narracyjne w komunikacji społecznej
Transmedialne i multimodalne dyskursy i narracje w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku
zaproszenie
formularz (word, pdf)
zasady edytorskie
   
18-19 XI Międzynarodowa konferencja naukowa
Artificem commendat opus
Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych
Organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
strona konferencji
   

 

 

ROK 2022

 

V 2022
Zakopane
Cykliczna konferencja embriologiczna Komisji Biologii Rozwoju PAU
XXXIV Conference on Embryology
Plants - Animals - Humans
   
  Konferencja
Stan obecny i perspektywy dalszego umiędzynarodowienia badań naukowych w Polsce

Organizator: Polska Akademia Umiejętności
więcej