Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2019

 

 

16.02 60. rocznica powrotu Skarbów Wawelskich 1959-2019
Jerzy T. Petrus (wykład)
Organizatorzy: Zamek Królewski na Wawelu, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie
Plakat
   
20.02
Warszawa
Promocja książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka
przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdaleny Mączyńskiej
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum — Polen — Band 3: Mittelpolen
Zaproszenie
   
13.03 Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dyskusja nad badaniami judaistycznymi w Polsce w perspektywie dziejów powszechnych
Zaproszenie/program
   
16.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
22.03 Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Eemski nosorożec z Gorzowa Wielkopolskiego
   
27.03 Posiedzenie Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN
poświęcone dyskusji o nowej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym
Zaproszenie
   
4-5.04 Konferencja  Romantic Interactions
Plakat konferencji
Strona internetowa
   
9.04 Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu
Zaproszenie/plakat
   
9.05 Konferencja  Leonardo da Vinci – w pięćsetlecie śmierci
(Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie)
Zaproszenie
Plakat
   
13-14.05 Konferencja  15 lat Polski w Unii Europejskiej
Plakat konferencji
Ulotka z programem
Strona konferencji
   
20.05 Seminarium naukowe  Społeczne obciążenia własności prywatnej – filozofia i prawo
Program
   
20.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatem Nagrody został Profesor Adolf Juzwenko
   
20-24.05 3rd Conference  World of Gravettian Hunters
Strona internetowa
   
21.05 Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zastosowań Matematyki OK-PTM
Prof. dr hab. Jerzy Klamka, Sterowalność układów dynamicznych
Zaproszenie
   
28.05 Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych –
diagnozy, praktyki i rekomendacje
|  Zaproszenie  |  Plakat  |  Program  |  O konferencji  |  Strona internetowa  |
   
4-5.06 Konferencja Komisji Medioznawczej PAU
Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach
O konferencji / plakat