Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2019

 

 

16.02 60. rocznica powrotu Skarbów Wawelskich 1959-2019
Jerzy T. Petrus (wykład)
Organizatorzy: Zamek Królewski na Wawelu, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie
Plakat
   
20.02
Warszawa
Promocja książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka
przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdaleny Mączyńskiej
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum — Polen — Band 3: Mittelpolen
Zaproszenie
   
13.03 Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dyskusja nad badaniami judaistycznymi w Polsce w perspektywie dziejów powszechnych
Zaproszenie/program
   
16.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
22.03 Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Eemski nosorożec z Gorzowa Wielkopolskiego
   
27.03 Posiedzenie Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN
poświęcone dyskusji o nowej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym
Zaproszenie
   
4-5.04 Konferencja  Romantic Interactions
Plakat konferencji
Strona internetowa
   
9.04 Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu
Zaproszenie/plakat
   
9.05 Konferencja  Leonardo da Vinci – w pięćsetlecie śmierci
(Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie)
Zaproszenie
Plakat
   
13-14.05 Konferencja  15 lat Polski w Unii Europejskiej
Plakat konferencji
Ulotka z programem
Strona konferencji
   
20.05 Seminarium naukowe  Społeczne obciążenia własności prywatnej – filozofia i prawo
Program
   
20.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatem Nagrody został Profesor Adolf Juzwenko
   
20-24.05 3rd Conference  World of Gravettian Hunters
Strona internetowa
   
21.05 Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zastosowań Matematyki OK-PTM
Prof. dr hab. Jerzy Klamka, Sterowalność układów dynamicznych
Zaproszenie
   
28.05 Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych –
diagnozy, praktyki i rekomendacje
|  Zaproszenie  |  Plakat  |  Program  |  O konferencji  |  Strona internetowa  |
   
4-5.06 Konferencja Komisji Medioznawczej PAU
Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach
O konferencji / plakat
   
12.09 Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy
wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku
oraz powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Polska roku 1989 i 30 lat później
Plakat
   
17-18.09 XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
O konferencji
Strona konferencji
Program
   
19–21.09 Dickstein Forum
Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU),
International Academy of the History of Science
Invitation
Program
Poster
   
9.10 Konferencja naukowa
W stulecie Sejmu Ustawodawczego RP 1919–2019
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie
Plakat
   
11-12.10 Międzynarodowa konferencja naukowa
Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich
Organizatorzy: Komisja Kultury Słowian PAU,
Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego,
Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła
O konferencji
Program