Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 2015

 

Profesor Janusz Skalski - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny w latach 2010-2014 za wybitne osiągnięcia w kardiochirurgii dziecięcej.

Doktor Jarosław Wawrzycki - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie filozofii przyrody w latach 2010-2014 w postaci przekładu książki: Isaac Newton „Matematyczne zasady filozofii przyrody”, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Jarosław Wawrzycki, stron 728, Copernicus Center Press, Kraków 2011.

Profesor Małgorzata Filip - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie medycyny w latach 2010-2014 w postaci cyklu 5 prac oryginalnych i 1 pracy przeglądowej pod wspólnym tytułem: Przedkliniczne badania nad mechanizmami powstawania uzależnienia od kokainy.

Profesor Piotr Bizoń - Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie astronomii w latach 2010-2014 w postaci pracy Weakly Turbulent Instability of Anti-de-Sitter Space Time, opublikowanej w Physical Review Letters 107(2011) 031102.

Regulamin Nagrody (2015)