Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 2005

 

Prof. dr hab. Andrzej J. Kus, Dr Leszek P. Błaszkiewicz, Mgr Grzegorz Hrynek, Mgr Andrzej Kępa, Mgr Eugeniusz Pazderski, Dr hab. Marian Szymczak – zespołowa Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za pięć prac poświęconych źródłom promieniowania maserowego.

Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geodezji za model nutacji Ziemi niesztywnej.

Prof. dr hab. Leszek Starkel – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geografii fizycznej za monografię: Historia dolnej Wisły i jej dopływów w czasie ostatnich 20 tysięcy lat, IGiPZ PAN, Warszawa 2001.

Prof. Andrzej Wojtyna – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie ekonomii za książkę: Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Prof. dr hab. Mieczysław Markowski – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za 31 prac z lat 2000-2004 dotyczących historii filozofii przyrody i astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w szczególności kopernikanizmu.

Doc. dr hab. Krzysztof Wędzony – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za cykl 6 prac pod wspólnym tytułem Poszukiwanie nowych punktów uchwytu działania substancji łagodzących objawy schizofrenii.

Dr Wojciech Jakimowicz – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie prawa za opracowanie monografii Publiczne prawa podmiotowe, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne - Zakamycze, Kraków 2002.