Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 2000

 

Prof. Bohdan Paczyński – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii za inicjowanie, utworzenie i prowadzenie wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia – badań mikrosoczewkowania grawitacyjnego OGLE (Optical Gravitatinoan Lensing Experiment).

Prof. dr hab. Andrzej Sas-Uhrynowski, Dr Elżbieta Welker, Dr Irina Diomina i Dr Leonid Kasyanenko – zespołowa Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geodezji za Atlas map magnetycznych Bałtyku (1998).

Prof. dr Jerzy Jankowski, Prof. dr Christian Sucksdorff – zespołowa Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geofizyki za opracowanie monografii Guide for magnetic measurements and obserwatory practice (IAGA 1996).

Prof. dr hab. Ewa Łętowska – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie ekonomii za opracowanie monografii Prawo umów konsumenckich (1999).

Ks. Prof. dr hab. Michał Heller - indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za cztery książki:
- Wieczność, Czas Kosmos; wyd. Znak, Kraków 1995;
- Nauka i Wyobraźnia; wyd. Znak, Kraków 1995;
- The New Physics and New Theology; Univ. Of Notre Dame Press, USA 1996;
- Mechanika Kwantowa dla Filozofów; Biblos, Tarnów 1997.

Doc. dr hab. Władysław Lasoń – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za pracę pt. Neurosteroidy i ich rola w patologii ośrodkowego układu nerwowego (stany drgawkowe, procesy neurotoksyczne i uzależnienia lekowe).

Dr Krzysztof Wojtyszek – indywidualna Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie prawa za opracowanie monografii Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP (Kraków 1999).