Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 marca (piątek) 2021, godz. 13:15  za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Françoise Lesourd
em. prof. Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie

wygłosi referat pt.

Współczesne spojrzenie na nauki Nikołaja Fiodorowa
Современный взгляд на учение Николая Фёдорова
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 lutego (piątek) 2021, godz. 13:15  za pośrednictwem platformy ZOOM


Prof. dr hab. Nikołaj Baranow

Katedra Stosunków Międzynarodowych Północno-Zachodniego Instytutu Zarządzania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

wygłosi referat pt.

Portrety ideologiczne najważniejszych rosyjskich partii politycznych
(wykład w języku rosyjskim) 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 I 2021

 
 

Ks. prof. dr hab. Aleksander Posacki SJ
Infiltracja ideologii gnostyckich i ezoterycznych w kulturze rosyjskiej Włodzimierz Sołowjow i inni

 

 

 

 Komisja Kultury Słowian PAU
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 grudnia (piątek) 2020, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM


prof. dr hab. Marek Melnyk

wygłosi referat pt.

Idea pojednania polsko-ukraińskiego
Deklaracje, rytuały, symbole

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 listopada (piątek) 2020 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM


dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

wygłosi referat pt.

Idea unii kościelnej i/czy jedności Kościoła?
O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej
w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI - pocz. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 października (piątek) 2020, godz. 13.15

za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Lech Miodyński

wygłosi referat pt.

Społeczno-kulturowe zaplecze ideologii socjalizmu w Czarnogórze