naglowek wydawnictwo


 

INWENTARZ RĘKOPISÓW

Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

Tom II, XII–XX wiek

 

Opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby

 


Kraków 2018

 

Czytaj