naglowek wydawnictwo


 

Debiuty Mickiewicza,
debiuty Romantyków

 

Studia

w 200. rocznicę debiutu wieszcza:
1818–2018

 

Redakcja naukowa: Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski

 

Polska Akademia Umiejętności

Kraków 2021

 

dostęp on-line
(Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku)

 

 

INWENTARZ RĘKOPISÓW

Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

Tom II, XII–XX wiek

 

Opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby

 

wyd. drugie rozszerzone

Kraków 2020 

 

Czytaj

 

 

więcej:  spis treści / table of contents

 

SANDOMIERZ
Miasto fascynującej przeszłości

W 730. rocznicę lokacji miejskiej

 

Pod redakcją Feliksa Kiryka i Romana Chyły

 

Polska Akademia Umiejętności

Kraków 2019

 

Czytaj

 

więcej - spis treści - artykuły

 

Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 

DEPESZE
POSELSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LONDYNIE

 

Tom I

czerwiec 1919 – marzec 1923

 

Czytaj

 

 

Opracowanie  Wojciech Rojek, Józef Łaptos

przy współpracy  Andrzeja Suchcitza

 

Kraków 2019

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej. 

 

Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 

DEPESZE
POSELSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LONDYNIE

 

Tom II

marzec 1923 – maj 1926

 

Czytaj

 

 

Opracowanie Wojciech Rojek, Józef Łaptos

przy współpracy Andrzeja Suchcitza

 

Kraków 2019

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej.

 

ŁACINA W POLSCE
ŚREDNIOWIECZNE PIŚMIENNICTWO MYŚLICIELSKIE
ANTOLOGIA

 

Teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył
Juliusz Domański

 

 

Kraków 2020

 

Czytaj

 

 

Redakcja: Elżbieta Szablewska

Recenzenci: prof. dr Zenon Kałuża, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski 

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej.

Plik pdf o objętości 6,5 MB zawiera interaktywny spis treści i zakładki ułatwiające przenoszenie się między początkowymi stronami rozdziałów. 

 

 

Polska Akademia Umiejętności  •  Komisja Historii Nauki

Monografie • 22

 

Alicja Rafalska-Łasocha

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim

 

 

Kraków 2015

 

 

Czytaj