Komisja Spraw Europejskich PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ
Instytut Studiów Europejskich
dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
Instytut Socjologiii

Debata o przyszłości Europy w wybranych
parlamentach narodowych (2015−2021).
Aktorzy, reformy i wizje integracji.
Studium porównawcze

 

 

 

 

Komisja Spraw Europejskich PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 marca (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ
Instytut Studiów Europejskich
Uniwersytet Jagielloński

Unia Europejska wobec kryzysów uchodźczych:
przypadek Syrii i Ukrainy

 

 

 

 

 

 

Komisja Spraw Europejskich PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 maja (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00
w Dużej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

prof. dr hab. Roman Kuźniar
Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Bezpieczeństwo Europy po 24 lutego

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Spraw Europejskich PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 marca (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

prof. Adam D. Rotfeld

Nowy świat nie będzie wspaniały

  

 

 

 

 

 

 

Komisja Spraw Europejskich PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 października (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Witold Klaus

Kryminolog i badacz migracji,
profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

Poza prawem i bez trybu – działania władz publicznych
w celu „ochrony” granicy polsko-białoruskiej

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 1 czerwca 2020

 
   
 

Dr hab. Jacek Kołodziej
Wartości europejskie po polsku - perspektywa socjolingwistyczna