Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 marca (czwartek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

dr Jadwiga Gałka
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

 

Wybrane aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 lutego (czwartek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

prof. dr hab. Marek Drewnik

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

 

Gleby obszarów polarnych w obliczu zmian klimatycznych

 

 

 

 

 

 


 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 2 lutego (czwartek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM


dr Jarosław Cebulski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN

 

Interakcja procesów osuwiskowych i fluwialnych
w Polskich Karpatach fliszowych w świetle badań TLS

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 stycznia (czwartek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM


dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN,
z zespołem
(Jan Urban, Andrzej Obidowicz, Valentina Zernitskaya, Katarzyna Korzeń, Krzysztof Buczek, Marek Krąpiec, Monika Niska, Agata Wojtal, Jolanta Pilch, Dariusz Sala)

 

Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska Karpat Zachodnich
w późnym glacjale i holocenie, w oparciu o datowane formy
i osady ruchów masowych: od jaskiń szczelinowych
po torfowiska osuwiskowe

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (czwartek) 2022 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17.

 

dr Luc Ampleman
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

 

Polityczna kontrola mobilności
i geopolityka transportu

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 listopada (czwartek) 2022 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17.

 

Prof. dr hab. Jerzy Solon
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 

Zweryfikowany podział regionalny Polski

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 czerwca (czwartek) 2022 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM

 

Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Procesy decentralizacji przestrzennej miast Polski
suburbanizacja i peryurbanizacja

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 maja (czwartek) 2022 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM

 

Dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Lokalny wymiar globalnych zmian klimatu

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 kwietnia (czwartek) 2022 o godz. 18.00

 

Dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Dr Mateusz Sobucki (UJ)

 

Rozwój żwirodennych rzek górskich w okresie post-regulacyjnym
(na przykładzie polskich Karpat)

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 marca (czwartek) 2022 o godz. 18.00

 

Prof. dr hab. Iwona Sagan

Uniwersytet Gdański

 

Finansjalizacja mieszkalnictwa porażką neoliberalnego modelu polityki miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 lutego (czwartek) 2022 o godz. 18.00

 

Dr hab. Piotr Gębica, prof. URz
wraz z zespołem z URz i UJ

 

Ewolucja systemów fluwialnych Europy Środkowej
– wybrane zagadnienia

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 stycznia (czwartek) 2022 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Piotr Trzepacz

Uniwersytet Jagielloński

 

Geografia zachowań terytorialnych subkultury
kibicowskiej Belgradu, Krakowa, Łodzi i Zagrzebia

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 grudnia (czwartek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

 

Geografia mody:
perspektywy badawcze w kontekście studiów miejskich

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 listopada (czwartek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

 

Para wodna w troposferze nad Europą

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 października (czwartek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Tadeusz Ciupa, Dr hab. Roman Suligowski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

 

Woda w miastach Polski
- wybrane cechy obiegu, zagrożenia i wykorzystanie

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 czerwca (czwartek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
(Uniwersytet Śląski)

 

Biomorfodynamika stoków zalesionych w strefie
klimatu umiarkowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 13 V 2021

 
 

Dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia  (UJK Kielce)

Morfogeneza Gór Świętokrzyskich w czwartorzędzie

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 15 IV 2021

 
 

Dr Krzysztof Ostafin  (Uniwersytet Jagielloński)

Problematyka integracji danych społeczno-gospodarczych
z jednostkami przestrzennymi Galicji i Śląska Austriackiego
w latach 1857–1910

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 18 III 2021

 
 

Dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ
(Uniwersytet Jagielloński)

Zasoby wodne Tatr i Podhala w odniesieniu do antropopresji

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 lutego (czwartek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Jarosław Działek
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Geografia sztuki Struktury przestrzenne zjawisk artystycznych
na przykładzie prywatnych galerii sztuki współczesnej w Krakowie

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Robert Twardosz
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Kontynentalne anomalie termiczne w Europie
(1951-2018)

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 grudnia (czwartek) 2020, godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW
(Uniwersytet Warszawski)

 

Holoceńskie procesy fluwialne rzeki nizinnej np. Liwca
(zmiany w układzie koryta i osadów) uwarunkowane klimatem i antropopresją

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 listopada (czwartek) 2020, godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Postsekularyzm w badaniach geograficznych

 

 

 

 

 

 

Komisja Geograficzna PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 października (czwartek) 2020 r. o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Związek usłonecznienia i temperatury powietrza
w aspekcie ocieplenia klimatu