X Sympozjum Komisji Ergonomii PAU

Tendencje zmian na rynku pracy
w ujęciu ergonomicznym

 

24 listopada 2023
Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17

 

- więcej

- program

 

 

 

 

 

 

Komisja Ergonomii PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 maja (czwartek) 2023 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Patrycja Ochman-Tarka

 

Ergonomia poznawcza
w projektowaniu przestrzeni 

 

 

 

 

 

 

 

IX Sympozjum Komisji Ergonomii PAU

 

Współczesne problemy gospodarki odpadami
w ujęciu ergonomicznym

 

4-5 listopada 2022

 

- o konferencji
- program

 

 

 

 

 

 

Komisja Ergonomii PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 5 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. inż. Florian Adamczyk

 

Projektowanie maszyn rolniczych i spożywczych
z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa pracy

 

 

 

 

 

 

Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Politechniki Krakowskiej

oraz Polska Akademia Nauk, oddział w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić do udziału w VIII Sympozjum KE PAU pt.:

PO PANDEMII?
– wnioski i zalecenia ergonomiczne

5–6 listopada 2021

- o konferencji

- plakat

- program

 

 

 

 


Komisja Ergonomii PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 maja (czwartek) 2021 o godz. 10.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. inż. arch.
Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK

 

Smart City
– idea, realizacja i wyzwania

 

 

 

 

Zapraszamy na wirtualne

VII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU

Ergonomia wobec wielokulturowości

 

które odbędzie się w piątek, 6 listopada 2020
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Zaproszenie

Program