Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 31 marca (piątek) 2023 o godz. 13.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 
Dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Wartość ciała biologicznego i ciała humanoida
w świetle założeń teologii ciała

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 marca (piątek) 2023 o godz. 12.45
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 
dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Ponadczasowa wartość świadectwa wiary
w Opowieści o 40 męczennikach z Sebasty
w Berlińskim Damaskinie

 

 

 


 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 stycznia (piątek) 2023 o godz. 13.15
na platformie ZOOM

 
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Uniwersytet Jagielloński

 

Chora − miejsce spotkania nieba i ziemi.
Na przykładzie rosyjskiej twórczości ustnej

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 grudnia (piątek) 2022 o godz. 13.15
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

 
Dr hab. Jacek H. Kołodziej, prof UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Kanon wartości kulturowych Słowian
w językoznawczych badaniach obrazu świata

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 listopada (piątek) 2022 o godz. 13.15

 
Prof. dr hab. Maciej Czerwiński

Uniwersytet Jagielloński

 

Mapa i krajobraz. Wartościowanie przestrzeni
w twórczości Antuna Gustava Matoša
(miejsce Dalmacji w geografii wyobrażonej narodu)

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 października (piątek) 2022 o godz. 13.15

 
Dr Aleksandra Hudymač
Uniwersytet Jagielloński

 

Tułacz, potomek tułaczy. Nomadyzm
w dzienniku podróży Martina Kukučína
Prechádzka po Patagónii
[Spacer po Patagonii]

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 czerwca (piątek) 2022 o godz. 13.15


dr Anna Cholewa-Purgał
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Afirmacja prawosławia w anglosferze.
Wokół myśli Ojca Serafina Rose’a i Richarda Swinburne'a

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 maja (piątek) 2022 o godz. 13.15


dr hab., prof. UZ Dorota Kulczycka

Jan Paweł II i wartości katolickie a Rosja
− na podstawie filmów dokumentalnych
Tamary Elżbiety Jakżyny

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 kwietnia (piątek) 2022 o godz. 13.15

 

Bp dr hab. Michał Janocha, prof. ucz.

Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski

 

Odrodzenie sztuki sakralnej na Ukrainie

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 marca (piątek) 2022 o godz. 13.15

 

Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Wymiary przyjaźni Tradycja i ewolucja uniwersyteckiego etosu
(Uniwersytet Jagielloński)

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 4 marca (piątek) 2022 o godz. 13.15

Dr Leszek Sykulski, Koncepcja oświeconego konserwatyzmu we współczesnej rosyjskiej myśli politycznej

POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 stycznia (piątek) 2022 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Rafał Majerek

Uniwersytet Jagielloński

 

Historyczne traumy i aktualne wyzwania.
O wybranych aspektach problematyki tożsamości
we współczesnym dramacie i teatrze słowackim

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 grudnia (piątek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Uniwersytet Jagielloński

 

Kulturowe uwarunkowania polskiej rusofobii

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 listopada (piątek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Uniwersytet Jagielloński

 

Idea wzajemności słowiańskiej
w Prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 października (piątek) 2021 o godz. 13.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Mgr Daria Serebrennik

 

Детская книга и борьба за формирование
идеала советского человека (1918-1930)

Książka dla dzieci w walce o formowanie ideału
człowieka radzieckiego (1918-1930)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 czerwca (piątek) 2021, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD

(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dr Alicja Bańczyk
(Uniwersytet Jagielloński)


Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów
w dziewiętnastowiecznej Francji

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 maja (piątek) 2021, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Irina Władimirowna Woroncowa
Dział Naukowo-Badawczy Najnowszej Historii Cerkwi Prawosławnej
Prawosławny Uniwersytet Państwowy im. Św. Tichona (Moskwa, Rosja)

 

wygłosi referat pt.

 

Reformizm religijny inteligencji rosyjskiej pocz. XX wieku
Религиозный реформизм русской интеллигенции начала ХХ в.
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 kwietnia (piątek) 2021, godz. 13:15 
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Tomasz Rawski
Uniwersytet Warszawski

wygłosi referat pt.

 

Budowanie narodu Boszniacka polityka pamięci po 1995 roku

 

 

 

 

 


Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 marca (piątek) 2021, godz. 13:15 
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Françoise Lesourd
em. prof. Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie

 

wygłosi referat pt.

 

Współczesne spojrzenie na nauki Nikołaja Fiodorowa
Современный взгляд на учение Николая Фёдорова
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 lutego (piątek) 2021, godz. 13:15 
za pośrednictwem platformy ZOOM


Prof. dr hab. Nikołaj Baranow

Katedra Stosunków Międzynarodowych Północno-Zachodniego Instytutu Zarządzania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

 

wygłosi referat pt.

 

Portrety ideologiczne najważniejszych rosyjskich partii politycznych
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 


Internetowe posiedzenie Komisji - 22 I 2021

 
 

Ks. prof. dr hab. Aleksander Posacki SJ
Infiltracja ideologii gnostyckich i ezoterycznych w kulturze rosyjskiej Włodzimierz Sołowjow i inni

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 grudnia (piątek) 2020, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Marek Melnyk

 

wygłosi referat pt.

 

Idea pojednania polsko-ukraińskiego
Deklaracje, rytuały, symbole

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 listopada (piątek) 2020 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM


dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

 

wygłosi referat pt.

 

Idea unii kościelnej i/czy jedności Kościoła?
O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej
w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI - pocz. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 października (piątek) 2020, godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Lech Miodyński

wygłosi referat pt.

 

Społeczno-kulturowe zaplecze ideologii socjalizmu w Czarnogórze