Komisja Nauk Technicznych PAU oraz Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
18 kwietnia (wtorek) 2023 o godz. 16.00 
na platformie ZOOM

dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


CyberbezpieczeństwoZapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,  które odbędzie się 30 marca (czwartek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr Dariusz Brzeziński
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 

Myśl krytyczna w dobie antropocenu:
dialektyka dystopii i utopii

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM  

 

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU oraz Komisja Nauk Technicznych PAU
zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się
24 stycznia (wtorek) 2023 o godz. 16.00 
w Centrum Energetyki AGH Kraków, ul. Czarnowiejska 36 oraz na platformie ZOOM

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (AGH)
Wychwyt, magazynowanie, składowanie i wykorzystanie CO2 jako istotny element dekarbonizacji
gospodarki


dr hab. Dariusz Wojakowski (AGH)
Społeczna akceptacja technologii CCS w północno−zachodniej Polsce a jednostkowe systemy wartości


  

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 listopada (czwartek) 2022 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Łukasz Afeltowicz
Akademia Górniczo−Hutnicza

 

Pandemia COVID-19 jako próba
generalna przez kryzysem klimatycznym 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 czerwca (czwartek) 2022 o godz. 15.30
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jacek Gądecki
(Wydział Humanistyczny AGH)

 

Smart-energetyka - społeczne aspekty
rozwoju energetyki klastrowej w Polsce

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Technicznych PAU oraz Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
7 czerwca (wtorek) 2022 o godz. 15.00
na platformie ZOOM

 

Prof. Andrzej Gonet
Prof. Stanisław Stryczek

Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Kopalnia Soli Wieliczka
Ratunek i ochrona światowego dziedzictwa UNESCO
Zabezpieczanie Kopalni Soli
Wieliczka

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Technicznych PAU oraz Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
24 maja (wtorek) 2022 o godz. 15.00
na platformie ZOOM

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Akademia Górniczo-Hutnicza
Centrum Technologii Kosmicznych

 

Nowy kosmos – drogą do
zrównoważonego rozwoju

Seminarium

 

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 kwietnia (czwartek) 2022 o godz. 15.30
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Jacek Kurczewski
Uniwersytet Warszawski

 

Stan niezwyczajny – prawo i pandemia:
spojrzenie
socjologa

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Technicznych PAU oraz Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
12 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 15.00
na platformie MS Teams

 

Dr inż. Stanisław Tokarski

Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki w Krakowie
i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

Transformacja energetyczna
zagrożenia i wyzwania

 

Link do spotkania

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 31 marca (czwartek) 2022 o godz. 15.30

 

Wojna w Ukrainie


Dyskusja panelowa z udziałem:

Bogumiły Berdychowskiej (Publicystka, specjalistka w tematyce ukraińskiej)
Jerzego Niewodniczańskiego (Prof., b. prezes Państwowej Agencji Atomistyki)
Artura Nowaka-Fara (Prof., b. wiceminister SZ)
Michała Rutkowskiego (Dr, dyrektor w Banku Światowym)
Eugeniusza Smolara (dziennikarz, Centrum Stosunków Międzynarodowych)

Prowadzący: Prof. Jacek Kurczewski (UW)

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 stycznia (czwartek) 2022 o godz. 15.30
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN

Koprelegenci:
dr Piotr Binder (IFiS PAN), dr hab. Dariusz Wojakowski (WH AGH)

 

Relacje rodzinne, życie zawodowe oraz przestrzenie publiczne w czasie pandemii. Społeczne i cywilizacyjne wyzwania z perspektywy ogólnopolskich badań jakościowych.

 

 

 

 

  16 grudnia 2021 - wirtualne posiedzenie naukowe
Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
oraz Komisji Nauk Technicznych PAU
 
   
 

Prof. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

 

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 października (czwartek) 2021 o godz. 15.30
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Marcin Galent

Instytut Spraw Europejskich UJ

 

Kapitalizm platform:
analogie, innowacje, wyzwania

 

 

 

 

Zapraszamy na konferencję naukową Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

Nauki w służbie społeczeństwa
w sytuacjach pandemii
i zagrożeń z nią związanych

(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)

 

25-26 czerwca 2021

 

Więcej o konferencji...

 

 

 


Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 maja (czwartek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Józef Chowaniec
(AGH)

 

Skutki nadmiernej eksploatacji wód podziemnych
w związku ze zmianami klimatycznymi
na przykładzie największych zbiorników świata i Polski

 

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 kwietnia (czwartek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Prof. Urszula Jarecka
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Konteksty rewolucji cyfrowej

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM


Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

 

Zielony ład
kontrowersje

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Doliński
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

 

Komunikacyjne granice doświadczenia jednostki i wspólnoty w warunkach zagrożenia. Socjologiczny powrót po latach do perspektywy uczestników powodzi z 1997
(
Jeśli nie można mówić, należy działać)  

 

Czytaj pdf - kliknij tutaj