na Platformie Wymiany Naukowej PAU - od 2020 roku


w 2021 roku 

 

Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku

8-9 listopada 2021, konferencja Komisji Medioznawczej PAU

 

PO PANDEMII?
– wnioski i zalecenia ergonomiczne

5–6 listopada 2021, VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU 

 

Krakowska Konferencja Etnograficzna. Metodologie, praktyki, teorie
W 95-tą rocznicę powstania Komisji Etnograficznej PAU

21–22 października 2021, konferencja Komisji Etnograficznej PAU

 

Na drodze ku demokracji
– przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach po upadku komunizmu, i rozpadzie państw federacyjnych

19–20 października 2021, konferencja Komisji Środkowoeuropejskiej PAU

 

Dickstein Forum
14–17 września 2021, międzynarodowa konferencja cykliczna
organizowana przez Komisję Historii Nauki PAU

 

Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych
(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)
25-26 czerwca 2021, konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, dostępne są nagrania

 

Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19
28 maja 2021, przy współudziale Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU 

 

Kobieta żydowska
(nowe badania i perspektywy badawcze)
26-28 kwietnia 2021


w 2020 roku

 

Axentowicz. Kraków. Armenia
30 listopada 2020, dostępne jest nagranie

 

Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Bilans wzajemnych relacji
24-25 listopada 2020, dostępne są nagrania

 

Roman Ingarden (1893–1970)
16 listopada 2020, konferencja pod patronatem PAU

 

Ergonomia wobec wielokulturowości
6 listopada 2020, VII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU

 

Władysław Szafer (1886-1970) – organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody
5 listopada 2020, przy współudziale Komisji Historii Nauki PAU

 

Bitwa Warszawska
20 października 2020, konferencja Komisji Środkowoeuropejskiej PAU

 

Rozmowy na czasie
6-10 października 2020, PAU partnerem Copernicus Festival: CZAS, dostępne są nagrania

 

Prawda w tekstach kultury
28-29 września 2020, konferencja Komisja Etyki Komunikacji PAU, dostępne są nagrania

 

Spring Workshop on Gravity and Cosmology
25-29 maja 2020, przy współudziale Komisji Układów Złożonych PAU 

 

Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa:
Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?

16 kwietnia 2020, konferencja Komisji Historii Nauki PAU