na Platformie Wymiany Naukowej PAU - od 2020 roku


w 2024 roku

 

O przeszłości i przyszłości. 10 lat Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
11 stycznia 2024, organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 


w 2023 roku

 

Historia kształtowania się systemu opieki medycznej i rehabilitacji w Polsce po I i II wojnie światowej
w kontekście potrzeb zdrowotnych populacji w latach 1918–1939 i 1945–1970

6 grudnia 2023, Kwartalna Konferencja Naukowa Komisji Historii Nauki PAU 

 

Philosophy in Informatics VIII
Frontiers of Artificial Intelligence - Philosophical Explorations
1-2 grudnia 2023

 

Edukacja – czas na zmiany. Część I: Nauki przyrodnicze
Sympozjum Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych i Komisji Biologii Rozwoju PAU
28 listopada 2023 

 

X Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Tendencje zmian na rynku pracy w ujęciu ergonomicznym
24 listopada 2023 

 

Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia jako przestrzeń rywalizacji mocarstw – historia i teraźniejszość
23–24 listopada 2023, międzynarodowa konferencja naukowa 

 

Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Wolność – odpowiedzialność – bezpieczeństwo w języku i postawach Polaków w XXI wieku
7–8 listopada 2023, współorganizator: Komisja Medioznawcza PAU

 

I Krakowska Konferencja Epigraficzna
26-27 października 2023, współorganizator: Komisja Historii i Kultury Żydów PAU

 

I Kongres Geoinformacyjny. X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
25-27 października 2023, współorganizator: Komisja Geoinformatyki PAU

 

Art History and its Institutions in the Austro-Hungarian Empire
Konferencja o charakterze jubileuszowym związana z obchodami 150-lecia powstania
Komisji do Badania Historii Sztuki Akademii Umiejętności
28–30 września 2023

 

Roman Ingarden w przestrzeni słowa
Sympozjum naukowe zorganizowane z okazji 130. rocznicy urodzin Romana Witolda Ingardena
19 maja 2023 

 

Od informacji do inspiracji. Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii
17–18 maja 2023, hybrydowa konferencja naukowa
Komisja Biograficzna PAU, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX w. 

 

Dioskurowie: zgoda, przyjaźń, braterstwo
26-27 kwietnia 2023, konferencja naukowa współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i Polską Akademię Umiejętności

 

Karol Olszewski chemik i jego dziedzictwo
19 kwietnia 2023, sesja hybrydowa Komisji Historii Nauki PAU i Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

 

Thomas Samuel Kuhn versus  Nicolaus Copernicus and the Copernican revolution
550th Anniversary of the Birth of Nicolaus Copernicus

15 marca 2023, Komisja Historii Nauki PAU i Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN

 

Historia botaniki
15 marca 2023, Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU

 

Dziedzictwo dawnej Rusi
Sympozjum naukowe dedykowane pamięci Prof. Ryszarda Łużnego

8 marca 2023, Komisja Wschodnioeuropejska PAU i Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika
150-lecie pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności

16 lutego 2023

 

Twórczość Jana Bukowskiego
W 150. rocznicę urodzin artysty

10 stycznia 2023, Sesja Komisji Historii Sztuki PAU


w 2022 roku 

 

Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy
12 grudnia 2022, konferencja naukowa Komisji Prawniczej PAU

 

Ukraine-Poland. The Choice of Law Aspects of War and Forced Displacement
(Ukraina-Polska. Kolizyjnoprawne aspekty wojny i przymusowego przemieszczania się osób)

8 grudnia 2022, międzynarodowa konferencja naukowa, 
współorganizator: Komisja Prawnicza Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

Romantyzm i tradycja romantyczna
w kulturze literackiej, artystycznej i intelektualnej Krakowa, Polski i Europy

7−9 grudnia 2022, konferencja zorganizowana z okazji Roku Romantyzmu

 

Uwagi o kształtowaniu się środowiska historyków matematyki w Polsce od II połowy XX w.
30 listopada 2022, kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU

 

Badania organizmów żywych − aspekty naukowe, etyczne i prawne
25 listopada 2022, sympozjum naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU

 

Pisarstwo podręcznikowe. Akademia Umiejętności na rzecz edukacji
22 listopada 2022, konferencja Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Współczesne problemy gospodarki odpadami w ujęciu ergonomicznym
IX Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
4-5 listopada 2022

 

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
28-30 września 2022

 

The Structure of Scientific Revolutions (1962) by T.S. Kuhn versus science studies: the Polish context
Conference, 12.09.2022, Komisja Historii Nauki PAU

 

Między naturą a historią. Naukowe pasje prof. Jana Mariana Włodka. Konferencja w 10. rocznicę śmierci
27 czerwca 2022, konferencja Komisji Historii Nauki PAU oraz Fundacji im. Zofii i Jana Włodków

 

Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z kart historii nauki i jej metodologii

22 czerwca 2022 

 

II Sympozjum Metodologiczne
Jak badać etykę mediów i etykę w mediach
21 czerwca 2022, Komisja Medioznawcza PAU

 

Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii Myśli Geopolitycznej

25 maja 2022

 

XXXIV Konferencja Embriologiczna
Rośliny - Zwierzęta - Człowiek

19-21 maja 2022

 

Sesja naukowa Komisji Neofilologicznej PAU
poświęcona śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi

18 maja 2022

 

Renata Dutkowa (1927–2015). Uczona, archiwistka, organizatorka nauki
22 kwietnia 2022, konferencja naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU 

 

Geoinformatyka w Polsce – początki
13 kwietnia 2022, seminarium współorganizowane przez Komisję Geoinformatyki PAU

 

Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020). In memoriam
23 marca 2022, konferencja naukowa współorganizowana przez Komisję Historii Nauki PAU 

 

Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii Kultury Uzdrowiskowej

18 marca 2022 

 

Język „okrągły jak pomarańcza”…
Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin

26 stycznia 2022, sesja naukowa połączona z prezentacją książki


w 2021 roku 

 

Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku

8-9 listopada 2021, konferencja Komisji Medioznawczej PAU

 

PO PANDEMII?
– wnioski i zalecenia ergonomiczne

5–6 listopada 2021, VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU 

 

Krakowska Konferencja Etnograficzna. Metodologie, praktyki, teorie
W 95-tą rocznicę powstania Komisji Etnograficznej PAU

21–22 października 2021, konferencja Komisji Etnograficznej PAU

 

Na drodze ku demokracji – przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
po upadku komunizmu, i rozpadzie państw federacyjnych

19–20 października 2021, konferencja Komisji Środkowoeuropejskiej PAU

 

Dickstein Forum
14–17 września 2021, międzynarodowa konferencja cykliczna
organizowana przez Komisję Historii Nauki PAU

 

Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych
(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)
25-26 czerwca 2021, konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, dostępne są nagrania

 

Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19
28 maja 2021, przy współudziale Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU 

 

Kobieta żydowska
(nowe badania i perspektywy badawcze)
26-28 kwietnia 2021


w 2020 roku

 

Axentowicz. Kraków. Armenia
30 listopada 2020, dostępne jest nagranie

 

Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Bilans wzajemnych relacji
24-25 listopada 2020, dostępne są nagrania

 

Roman Ingarden (1893–1970)
16 listopada 2020, konferencja pod patronatem PAU

 

Ergonomia wobec wielokulturowości
6 listopada 2020, VII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU

 

Władysław Szafer (1886-1970) – organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody
5 listopada 2020, przy współudziale Komisji Historii Nauki PAU

 

Bitwa Warszawska
20 października 2020, konferencja Komisji Środkowoeuropejskiej PAU

 

Rozmowy na czasie
6-10 października 2020, PAU partnerem Copernicus Festival: CZAS, dostępne są nagrania

 

Prawda w tekstach kultury
28-29 września 2020, konferencja Komisja Etyki Komunikacji PAU, dostępne są nagrania

 

Spring Workshop on Gravity and Cosmology
25-29 maja 2020, przy współudziale Komisji Układów Złożonych PAU 

 

Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa:
Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?

16 kwietnia 2020, konferencja Komisji Historii Nauki PAU