Konferencja organizowana przez
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności

 

Roman Ingarden (1893–1970)

16 listopada 2020

 

Współorganizatorzy: Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Filozofii Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Konferencja zostanie przeprowadzona on-line na platformie ZOOM 
przez Uniwersytet Ekonomiczny