Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 kwietnia (środa) 2024 o godz. 17.00,
 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 oraz na platformie ZOOM


dr Karolina Grodziska
dr hab. Marian Małecki, prof. UJ
dr hab. Marcin Kwiecień
 

Stanisław Grodziski (1929−2020)
Niezwyczajny historyk prawa

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 marca (środa) 2024 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego, ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG
dr Karol Szymański
Uniwersytet Gdański
 

Jak nazywał się Aleksander Ford i dlaczego?
Autobiografia jako konstrukt, biografistyka jako konfabulacja

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 lutego (środa) 2024 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego, ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. Igor Kąkolewski
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
 

Słowniki biograficzne w Niemczech w erze cyfrowej
z perspektywy polskiego historyka

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 stycznia (środa) 2024 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego, ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Adam Hlebowicz
Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
 

Biografie inteligencji polskiej w ZSRR w okresie 1945−1991
fenomen trwania i problemy badawcze

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego, ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. Mariusz Wołos
Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

Kondycja współczesnej biografistyki polskiej Kilka refleksji

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybrydowe posiedzenie Komisji - 29 listopada 2023

 
   
 

Piotr Piniński  (Fundacja Lanckorońskich)

„Bonnie Prince Charlie: His life, family, legend”
czyli o nowo odkrytych polskich wątkach biograficznych
dotyczących Karola Edwarda Stuarta (1720−1788) i jego rodziny

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 października (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Prof. Piotr Biliński
 

Profesor Adam Vetulani (1901−1976),
historyk prawa polskiego i kanonicznego

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 czerwca (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab Krzysztof Kloc
 

„Czytam leniwie, ale dużo...”
Józef Piłsudski i jego lektury

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 maja (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Mgr Jarosław Jakubowski

 

Biografia Bronisława Pierackiego
nowe ustalenia

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna Polskiej Akademii Umiejętności
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku

zapraszają na hybrydową konferencję naukową

 

Od informacji do inspiracji

Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii

 

17–18 maja 2023, godz. 10.00

Duża Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków

 

plakat/program
 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Tomasz Siewierski
Instytut Historii Nauki PAN

 

Wiek XX według Marii Turlejskiej (1918−2004)
Biografia pretekstowa

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 marca (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Życiorys Bartłomieja Paprockiego jako przykład trudności  badawczych biografistyki wczesnonowożytnej

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 lutego (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab Justyna Łukaszewska-Haberkowa

 

Panegiryk czy nekrolog? Jan Poszakowski SJ (1684−1757)
jako biograf Towarzystwa Jezusowego


 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 stycznia (środa) 2023 o godz. 17.00,
Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego,
ul. Sławkowska 17
oraz za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Andrzej Link-Lenczowski
dr Maria Czeppe
mgr Ewa Szklarska

 

Emanuel Rostworowski − historyk, artysta, redaktor
Polskiego Słownika Biograficznego


 

 

 

Wydział II PAU i Komisja Biograficzna PAU
zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (środa) 2022 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

Prof. Waldemar Łazuga
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

"Wszystko teraz w Polsce to wielka walka słabych ze słabymi„
(M. Dąbrowska)
Gdzie była Polska? W stulecie śmierci pierwszego prezydenta
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 listopada (środa) 2022 o godz. 17.00,
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Joanna Winiewicz−Wolska
Zamek Królewski na Wawelu

wykład wygłosi

 

Karol Lanckoroński
szkic do portretu

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 października (środa) 2022 o godz. 17.00,
za pośrednictwem platformy ZOOM

Karol Szymanowski − jak być kompozytorem w cieniu Chopina
wykład wygłosi

Dr Danuta Gwizdalanka

oraz

Witold Lutosławski − klasyk w świecie awangardy
wykład wygłosi

Prof. Krzysztof Meyer

 

 

 

 

 


Komisja Biograficzna PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 czerwca (środa) 2022 o godz. 17.00,
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Piotr Biliński
Archiwum UJ

 

Władysław Konopczyński
- historyk i polityk

 

 

 

 

 

 


Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 maja (środa) 2022 o godz. 17.00,
Sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
przy ul. Sławkowskiej 17
lub za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Krzysztof Kania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Biografia dyplomaty, państwowca i prezydenta RP.
101 lat życia Edwarda Raczyńskiego

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 kwietnia (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. Jarosław Czubaty

Uniwersytet Warszawski

 

Biografia, której nie napisałem (a chciałbym).
Dominik Radziwiłł (1786-1813)

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 marca (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Kamila Łabno-Hajduk

 

Zofia Hertz
Biografia współzałożycielki „Kultury” jako wyzwanie badawcze

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 lutego (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Henryk Głębocki

 

Józef Piłsudski jako człowiek podziemny
w raportach carskiej Ochrany
Nieznane materiały z archiwów rosyjskiej tajnej policji 1887-1915

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 stycznia (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Mikołaj Getka-Kenig

 

Biografia polityczna Stanisława Kostki Potockiego
jako wyzwanie badawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 1 grudnia (środa) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Jerzy Zdrada

przedstawi wykład

Traugutt – konterfekt

 

 

 

 

 


Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 października (środa) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Krzysztof Kloc

 

Jak Piłsudski stawał się Wodzem,
a jego współpracownicy i podkomendni piłsudczykami?

Kilka refleksji o tzw. fenomenie Komendanta