Komisja Biograficzna PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 czerwca (środa) 2022 o godz. 17.00,
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Piotr Biliński
Archiwum UJ

 

Władysław Konopczyński
- historyk i polityk

 

 

 

 

 

 Komisja Biograficzna PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 maja (środa) 2022 o godz. 17.00,
Sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
przy ul. Sławkowskiej 17
lub za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Krzysztof Kania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Biografia dyplomaty, państwowca i prezydenta RP.
101 lat życia Edwarda Raczyńskiego

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 kwietnia (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. Jarosław Czubaty

Uniwersytet Warszawski

 

Biografia, której nie napisałem (a chciałbym).
Dominik Radziwiłł (1786-1813)

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 marca (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Kamila Łabno-Hajduk

 

Zofia Hertz
Biografia współzałożycielki „Kultury” jako wyzwanie badawcze

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 lutego (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Henryk Głębocki

 

Józef Piłsudski jako człowiek podziemny
w raportach carskiej Ochrany
Nieznane materiały z archiwów rosyjskiej tajnej policji 1887-1915

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 stycznia (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Mikołaj Getka-Kenig

 

Biografia polityczna Stanisława Kostki Potockiego
jako wyzwanie badawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 1 grudnia (środa) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Jerzy Zdrada

przedstawi wykład

Traugutt – konterfekt

 

 

 

 

 


Komisja Biograficzna PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 października (środa) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Krzysztof Kloc

 

Jak Piłsudski stawał się Wodzem,
a jego współpracownicy i podkomendni piłsudczykami?

Kilka refleksji o tzw. fenomenie Komendanta