Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 marca (środa) 2024 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Tomasz Jankowski
Uniwersytet Wileński


Topografia rodziny żydowskiej w środkowowschodniej Europie

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (środa) 2023 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Marek Tuszewicki
Uniwersytet Jagielloński


Dobroczynność w cieniu polityki;
losy żydowskich domów opieki dla osób starszych
(1918−1939)

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 listopada (środa) 2023 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Czym zajmują się hebrajscy epigraficy w Polsce?

Skróty wystąpień w ramach I Krakowskiej Konferencji Epigraficznej (26-27 X 2023 r.)

 
 

 

 

I Krakowska Konferencja Epigraficzna

 

26-27 października 2023

Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

współorganizator: Komisja Historii i Kultury Żydów PAU

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 października (środa) 2023 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Barbara Zbroja
Archiwum Narodowe w Krakowie

 

Żydowscy architekci i budowniczowie w Krakowie (1868−1939)
 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 maja (środa) 2023 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Agata Rybińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Obraz galicyjskich Brodów pióra Josefa Ruwena Ehrlicha (1842−1899)

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 kwietnia (środa) 2023 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Edyta Gawron
Uniwersytet Jagielloński

 

„Nie musimy się ukrywać!”
Współczesna historia Żydów krakowskich

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 marca 2023 (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Maria Ferenc

Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma

 

„Każdy pyta, co z nami będzie”

Mieszkańcy getta warszawskiego
wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Mirosława Bułat
UMCS w Lublinie

 

Czy to właściwy „Moment”?
Warszawski dziennik jidyszowy
o Teatrze Kamińskiego w Warszawie
przed I wojną światową

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Agata Rybińska
UMCS w Lublinie

 

Manuel Joël (1826-1890)
– rabin z kręgu Wissenschaft des Judentums

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 listopada 2022 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Joanna Ostrowska

 

Stosunkowo niewielu.
O prześladowaniach nieheteronormatywnych Polaków
i Żydów w czasie II wojny światowej


 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Aleksandra Oniszczuk

Uniwersytet Warszawski

 

Polityka sprzeczności:
Księstwo Warszawskie wobec Żydów

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Piotr Słodkowski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Prace z Zagładyi (po)wojenna tożsamość artysty.
Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Leszek Hońdo

Uniwersytet Jagielloński

 

Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami
Tarnów 1942

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 marca 2022 r. (środa) o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Alicja Maślak-Maciejewska

Uniwersytet Jagielloński

 

Kazania dla żydowskiej młodzieży szkolnej
w XIX-wiecznej Galicji

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 stycznia (środa) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Literacka komparatystyka pamięci

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 grudnia (środa) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. n. med. Aleksander B. Skotnicki
Uniwersytet Jagielloński

 

Krakowscy Żydzi uratowani przez konsula Chiune Sugihara

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 listopada (środa) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
Uniwersytet Jagielloński

 

Opieka higieniczno-lekarska nad żydowskimi uczniami w okresie II RP
Przykład lwowski

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 października (środa) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Paula Ansaldo
(University of Buenos Aires)

Jewish life and culture in Argentina
during the first half of the XX Century

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 9 czerwca (środa) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Wojciech Tworek
Uniwersytet Wrocławski

Jesziwy Chabad-Lubawicz w międzywojennej Polsce 

 

 

 


Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 maja (środa) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Adam Kopciowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Początki żydowskiej przestępczości zorganizowanej
na ziemiach polskich w XIX w.

Przypadek lubelskiej szajki „Kojech gejers”

 

 

 

 

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową

Kobieta żydowska

nowe badania i perspektywy badawcze

 

26-28 kwietnia 2021

 

plakat

program

abstrakty

o konferencji

więcej - zobacz dostępne wykłady on-line

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 14 IV 2021

 
   
 

Dr Magda Sara Szwabowicz
(Uniwersytet Jagielloński)

Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce

 

 

 

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 marca (środa) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Andrzej Czyżewski
(Uniwersytet Łódzki)

Pamięć niechciana
O manipulowaniu dziejami łódzkiego getta w okresie PRL

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 13 I 2021

 
   
 

Prof. dr Adam Kaźmierczyk  i  dr Przemysław Zarubin
(Instytut Judaistyki UJ)
Permanentny kryzys
Samorząd żydowski w Koronie 1648-1764

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na internetowe posiedzenie
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
które odbędzie się 9 grudnia (środa) 2020, godz. 18:00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Dariusz Stola
(Instytut Studiów Politycznych PAN)

 

Emigracja
główny czynnik kształtujący społeczność polsko-żydowską po Zagładzie

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na internetowe posiedzenie
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
które odbędzie się 14 października (środa) 2020 o godz. 18:00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Agnieszka Żółkiewska
(Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)

 

Karykatura żydowska w Polsce niepodległej.
Sztuka nieznana, sztuka zapomniana