Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 24 kwietnia (środa) 2024 o godz. 16.15,  na platformie ZOOM

 

Dr hab. Przemysław Marcin Żukowski, prof. UJ
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)


Uniwersytet Jagielloński i początki Uniwersytetu Stefana Batorego

w Wilnie w latach 1919–1921.
O roli Almae Matris Iagellonicae we wskrzeszeniu, organizacji i w pierwszych latach funkcjonowania Wszechnicy Batorowej w Wilnie.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie ZOOM

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 27 marca (środa) 2024 o godz. 16.15,  na platformie ZOOM

 

Dr Marcin Krasnodębski
(Instytut Historii Nauki PAN)

Chrześcijaństwo, ekologia, technokrytyka (1950–1990):
O rozumieniu historii nauki i techniki przez C.F. Weizsäckera,

Jacques’a Ellula, o. Ivana Illicha oraz E.F. Schumachera

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 20 marca (środa) 2024 o godz. 16.15,  na platformie ZOOM

 

Dr hab. Piotr Krzywiec, prof. PAN
(Instytut Nauk Geologicznych PAN)

O początkach badań sejsmicznych w Polsce
– pionierska rola firmy „Pionier”

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 28 lutego (środa) 2024 o godz. 16.15,  na platformie ZOOM

 

Prof. dr hab. Kamila Budrowska
(Uniwersytet w Białymstoku)

Cenzura instytucjonalna wobec środowiska naukowego
w Polsce w latach 1944–1990

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 21 lutego (środa) 2024 o godz. 16.15,  na platformie ZOOM

 

Dr Henryk Ditchen
(Stuttgart, Niemcy)

Początki wyższych uczelni technicznych na Górnym Śląsku

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU i Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
24 stycznia (środa) 2024 o godz. 16.15
,  na platformie ZOOM

 

Mgr Dorota Kozłowska
(Instytut Historii Nauki PAN)

Ewaluacja czasopism z historii w 2023 r.

Model PN IHN PAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 stycznia (środa) 2024 o godz. 16.15,
na platformie ZOOM

 

Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego)

 

Dekalog metafilozoficzny Stanisława Kamińskiego

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr Mateusz Hübner

Uczeni wobec biurokratyzacji nauki
w II Rzeczypospolitej

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają 11 grudnia 2023 (poniedziałek) o godzinie 18.00
na wirtualne seminarium poświęcone książce

Śp. Prof. Dr. Hab. Piotra Hübnera

ENCYKLOPEDIA POLSKIEJ NAUKI AKADEMICKIEJ
t.  1-3

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 6 grudnia (środa) 2023 o godz. 16.15
na platformie ZOOM

 

Posiedzenie zostaje odwołane!

 

Ewaluacja czasopism z historii w 2023 r.

Model PN IHN PAN

 

Mgr Dorota Kozłowska

Instytut Historii Nauki PAN

 

 

 

 

KWARTALNA KONFERENCJA NAUKOWA

 

Historia kształtowania się systemu opieki medycznej i rehabilitacji
w Polsce po I i II wojnie światowej w kontekście potrzeb zdrowotnych
populacji w latach 1918–1939 i 1945–1970

 

6 grudnia 2023 (środa), godz. 10.00, online/ZOOM

 

program

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
4 grudnia (poniedziałek) 2023 o godz. 16.15
,  na platformie ZOOM

Ewaluacja czasopism z historii nauki w 2023 r.
Model PN IHN PAN

 

Prof. dr hab. Michał Kokowski

Instytut Historii Nauki PAN

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 listopada (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

Artefakty nauki w polskich muzeach –
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego

 

Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN

Instytut Historii Nauki PAN

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 listopada (środa) 2023 o godz. 16.00,
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

Lewis Carroll in Numberland

 

Prof. Robin Wilson, PhD
Emeritus Professor of Pure Mathematics at the Open University,
Emeritus Professor of Geometry at Gresham College, London, and
a former Fellow of Keble College, Oxford University, a former
President of the British Society for the History of Mathematics

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 października (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

Proto-eksternalistyczna analiza darwinizmu
w pracach Adama Chałupczyńskiego i Benedykta Dybowskiego

 

Dr Michał Wagner
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wspólne  wirtualne posiedzenie naukowe
PRACOWNI NAUKOZNAWSTWA IHN PAN i KHN PAU

które odbędzie się 18 października (środa) 2023 o godz. 16.15,
na platformie ZOOM

Uwagi nt. historii nauki i jej naukowego statusu

 

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
(Instytut Filozofii UJD) 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 czerwca (środa) 2023 o godz. 16.15,
na platformie ZOOM

Dzieje tytułu doktora honoris causa w czasach Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

 

dr hab. Anna Supruniuk
Archiwum UMK, Toruń


Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 maja (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

Z historii badań nad metalami ciężkimi
w środowisku przydrożnym

 

dr inż. Joanna Maria Korzeniowska
Katedra Ekologii i Geoinformacji, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 maja (środa) 2023 o godz. 16.15
na platformie ZOOM

Nowe ustalenia dotyczące
Funduszu Kultury Narodowej

 

Prezentacja publikacji
dr. Mateusza Hübnera

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (środa) 2023 o godz. 16.15,
na platformie ZOOM

Socjalistyczny internacjonalizm dla przyszłości:
Czeska i polska futurologia razem i osobno

 

Lukas Becht
Research Center for the History of Transformations (RECET),
Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń

Jan Surman
Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences Praga

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
oraz Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
zapraszają na sesję hybrydową która odbędzie się
19 kwietnia (środa) 2023 w godzinach od 15.00 do 18.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Karol Olszewski chemik i jego dziedzictwo

 

Program sesji

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 marca (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Jak (nie) pisać o historii logiki?

 

Prof. dr hab. Jan Woleński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM  

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU i Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na konferencję 

Thomas Samuel Kuhn versus  Nicolaus Copernicus
and the Copernican revolution  550th Anniversary
of the Birth of Nicolaus Copernicus

program


15 March 2023 (Wednesday) 16.30-18.30 CET
– Central European Time

Equivalent time:
10:30–12:30 CDT – Central Daylight Time (Norman, Oklahoma, USA)


Online conference on ZOOM platform

 

 

 

 

Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU

Historia botaniki

 

15 marca (środa) 2023, godz. 10.00-13.30
Miejsce: platforma Zoom

 

Organizatorzy:
Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 

zaproszenie

program

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 lutego (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Historia nauki a (auto)biografie uczonych.
Dzieje nauk społecznych w zwierciadle (auto)biografii
naukowej Jana Szczepańskiego (1913−2004)

 

Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 stycznia (środa) 2023 o godz. 16.15,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Kształtowanie się standardu niemieckiej
i amerykańskiej historiografii medycyny w XIX – XX w.
Cele i zakres badań oraz ich metodologia

 

prof. Bożena Płonka-Syroka
emerytowany prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia (środa) 2023 o godz. 16.15

 

Walka uczonych krakowskich o zachowanie autonomii szkół akademickich po II wojnie światowej

 

dr Mateusz Hübner
Instytut Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (środa) 2022 o godz. 16.15

 

Rzeszowski ośrodek badań polonijnoznawczych.

Drogi rozwoju

 

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

 

 

 

 

 

Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU

30 LISTOPADA (środa) 2022, godz. 15.30


 

Uwagi o kształtowaniu się środowiska
historyków matematyki w Polsce
od II połowy XX w.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line

program

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 listopada (środa) 2022 o godz. 16.15

 

Mineralogia i geologia na Uniwersytecie Lwowskim
doby austriackiej

 

Dr Paweł Brzegowy
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 października (środa) 2022 o godz. 16.15

 

Narodziny historiografii uniwersyteckiej w Krakowie
w XVII w. jako odrębnej gałęzi dziejopisarstwa

 

dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ
Archiwum UJ, Kraków

 

 

 

 

 

 


Conference

The Structure of Scientific Revolutions (1962) by T.S. Kuhn
versus science studies: the Polish context

 

Kraków, PAU, 12.09.2022, 10.00‒15.00; online: Zoom platform

Organizers: Komisja Historii Nauki PAU; Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN

 

 

 

 

 

 

Konferencja

Między naturą a historią

Naukowe pasje prof. Jana Mariana Włodka

Konferencja w 10. rocznicę śmierci

 

Organizatorzy:
Komisja Historii Nauki PAU, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków

 

27 czerwca 2022

 

https://fundacjawlodkow.org.pl/miedzy-natura-a-historia-naukowe-pasje-prof-jana-mariana-wlodka-konferencja-w-10-rocznice-smierci-2/

 

 

 

 

III Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU

Z kart historii nauki i jej metodologii

 

22 czerwca (środa) 2022, godz. 10.00-13.00; 16.15-18.15

Miejsce: platforma Zoom

 

Organizatorzy:
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności
Pracownia Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

 

zaproszenie

program

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 czerwca (środa) 2022 o godz. 16.15

 

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski

 

O uczeniu się uprawiania nauki
i kolektywach myślowych
w refleksji metanaukowej Ludwika Flecka

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 maja (środa) 2022 o godz. 16.15

 

dr hab. Anna Górecka-Nowak
dr Alina Chrząstek
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

J.T. (Han) van Gorsel
emerytowany holenderski geolog z Esso - Exxon/ExxonMobil, USA

 

Profesor Józef Zwierzycki (1888–1961)
wielki geolog, odkrywca złóż Indonezji i Polski

 

 

 

 

 

Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU

z Historii Myśli Geopolitycznej

 

25 maja (środa) 2022, godz. 10.00

Miejsce: platforma Zoom

Organizatorzy:
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polskie Towarzystwo Geopolityczne

 

Program

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 kwietnia (środa) 2022 o godz. 16.15

 

dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ

Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski

 

Niepublikowana korespondencja polskich
logików z Heinrichem Scholzem
w latach 1928‒1956

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 23 III 2022

 
   
 

Prof. Katrin Steffen (University of Sussex; Brighton, Wielka Brytania)
Blood and Metal, The transnational lives of Ludwik Hirszfeld and Jan Czochralski in the 20th century

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

zapraszają na konferencję naukową

 

Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020)
In memoriam

 

23 marca (środa) 2022, godz. 10.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM

Program 

 

 

 

 

Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
z Historii kultury uzdrowiskowej

 

18 marca 2022, platforma Zoom

 

Organizatorzy:

Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Zakład Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych. Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

program

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 lutego (środa) 2022 o godz. 16.15

 

Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ

Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński

 

Krakowskie środowisko historyków kultury
1918-1939

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 stycznia (środa) 2022 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński

 

Świątynia wiedzy i władzy
Polityka na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
w latach 1918–1939

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 stycznia (środa) 2022 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr inż. Krzysztof Petelczyc
Zakład Optyki i Fotoniki, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

 

Zasłużył na Nobla?
Pomysły Mieczysława Wolfkego wyprzedzające jego epokę

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 grudnia (piątek) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Michał Kokowski
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

 

Boris Hessen i paradoksalna historia historiografii nauki

Komentarz do słynnego referatu Hessena przedstawionego podczas
II Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki i Techniki w Londynie w 1931 r.

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

 

Przekleństwo „doskonałej równinności”

Z dziejów polskiego poznania budowy geologicznej Polesia

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 24 XI 2021

 
   
 

dr hab. Piotr Krzywiec, prof. PAN (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), dr Aleksandra Arndt (Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań), mgr Krystyna Jarosz (Muzeum Kultury Ludowej, Węgorzewo)
Georg Andreas Helwing (1666–1748) jako geolog
i paleontolog

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 listopada (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII
Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków

 

Samuel Dickstein (1851–1939)
zapomniany prekursor filozofii nauki i naukoznawstwa w Polsce

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 października (środa) 2021 o godz. 16.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

mgr Mateusz Hübner
Instytut Historii Nauki PAN

 

Polska Akademia Umiejętności
w relacjach z Funduszem Kultury Narodowej

 

 

 

 

 

Zapraszamy na
międzynarodową cykliczną konferencję

Dickstein Forum

która odbędzie się w dniach 14–17 września 2021

 

więcej
plakat
second call

program

abstrakty 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 16 czerwca (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)


Antoni Przeborski (1871–1941)

– matematyk z Charkowa i Warszawy

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 9 VI 2021

 
   
 

Dr Paweł Brzegowy, (Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich)
Wille profesorów Uniwersytetu Lwowskiego
i Politechniki Lwowskiej jako budynki mieszkalne
i miejsca pracy zawodowej

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 maja (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM


dr Łukasz Mścisławski

(Politechnika Wrocławska)

 

Z badań nad dziejami i spuścizną polskich
filozofujących przyrodników w Kijowie w latach 1900–1919

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 12 V 2021

 
   
 

Prof. dr hab. Zenon Roskal  (KUL)

Planetoidy w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych
Studia z epistemologii historycznej

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 kwietnia (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Danuta Ciesielska
(IHN PAN, Warszawa)

 

Polscy studenci Felixa Kleina


 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 7 IV 2021

 
   
 

Marcin Krasnodębski  (IHN PAN, Warszawa)
Jacques Roger: o czterech stylach uprawiania historii nauk

DOI: 10.5281/zenodo.4757196

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 31 III 2021

 
   
 

Prof. Jan Woleński
(WSIiZ, Rzeszów)

Roman Ingarden – miejsce w fenomenologii

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 24 III 2021

 
   
 

Prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
(Ústav aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT, Praha, Czechy)

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR
(KNH UR, Rzeszów, Polska)

Mathematics in the interwar period in Central-Eastern Europe
A report on an international research project for the years 2018–2020

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 24 II 2021

 
   
 

Dr hab. inż. prof. inst. Piotr Krzywiec
(Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Osiemnastowieczne „Kalendarze”
czyli o nieco zapomnianych początkach geologii w Polsce

DOI: 10.5281/zenodo.4756386

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 17 II 2021

 
 

dr hab. Stanisław Domoradzki prof. URz  (Uniwersytet Rzeszowski, KNH)
dr Margaret Stawiska-Friedland  (Mathematical Reviews/MathSciNet, American Mathematical Society, USA)
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy  (Uniwersytet Rzeszowski, KNP, Katedra Analizy Funkcjonalnej; Uniwersytet im. Iwana Franki, Lviv, Ukraina)

O znaczeniu Księgi Szkockiej W 85. rocznicę jej założenia

DOI: 10.5281/zenodo.4588878

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 stycznia (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Cieszyn)

wygłosi referat pt.:

Nauka – historia nauki – nauczanie
O roli historii nauki w twórczości naukowej
i nauczaniu jako kształtowaniu samodzielności poznawczej

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 16 XII 2020

 
   
 

mgr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN)

Rola Polskiej Akademii Umiejętności
w budowaniu prestiżu odrodzonej II Rzeczypospolitej
DOI: 10.5281/zenodo.4429657

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 25 XI 2020

 
   
 

Dr Mikołaj Getka-Kenig  (Instytut Historii Nauki PAN)

Polityka Stanisława Kostki Potockiego
wobec Akademii Krakowskiej w dobie Księstwa Warszawskiego

DOI: 10.5281/zenodo.4521267

 

 

 

 

Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
Komisja Historii Nauki PAU,
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

serdecznie zapraszają do udziału w sesji naukowej (online)
z okazji 50. rocznicy śmierci Profesora Władysława Szafera pt.
„Władysław Szafer (1886-1970)
– organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody”
,
która odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00

Zaproszenie i program

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 28 X 2020

 
   
 

Prof. dr hab. Andrzej Białas (PAUza Akademicka)
Strome schody, czyli fizyk w PRL-u

Prof. dr hab. Michał Kokowski (IHN PAN)
Studia Historiae Scientiarum
(kwestie aktualne)

DOI: 10.5281/zenodo.4444939

 

 

 

 

WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Sergei S. Demidov
President of the International Academy of the History of Science
Prof. of M. V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

 

Nikolai Nikolaevich Luzin (1883–1950) at the crossroads
of the dramatic events of the European history

 

24 czerwca 2020

 

Zaproszenie/plakat 

 

 

 

 

 

WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Prof. Dr. Roman Gladyshevskii
Vice-Rector for Science and Research, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

 

125 years of the Department of Inorganic Chemistry
at the University of Lviv

 

17 czerwca 2020

 

Zaproszenie/plakat

 

 

 

 

WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Dr hab. Przemysław Żukowski
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Doktorzy Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie w latach 1919–1939

 

10 czerwca 2020

 

Zaproszenie/plakat 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 IV 2020

 
   
 

Dr Alicja Rafalska-Łasocha  (Wydział Chemii UJ)
Profesor Tadeusz Estreicher - chemik, kriogenik, historyk nauki,
miłośnik sztuki, humanista, tłumacz, patriota

 

 

 


Wideokonferencja naukowa zorganizowana z okazji
20-lecia Komisji Historii Nauki PAU i powołania Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN

 

Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa:
Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+?
Dlaczego warto to zrobić?

 

Kraków–Warszawa–Toruń, 16 kwietnia 2020

Plakat konferencji

 

Materiały z konferencji
https://zenodo.org/communities/vc2020/