Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 22 kwietnia (poniedziałek) 2024 o godz. 17.00,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ

Polityczny aspekt przedstawień świętych Cyryla i Metodego
w galicyjskich cerkwiach

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie oraz platformie ZOOM

 

 

 


 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 26 lutego (poniedziałek) 2024 o godz. 17.00,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

 

Kolekcjonowanie pamiątek w XIX wieku na kresach
Przypadek „albumu wiśniowieckiego”

 

 

 


 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 29 stycznia (poniedziałek) 2024 o godz. 17.00,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

dr Vitaliy Nagirnyy
Uniwersytet Jagielloński

 

O połowieckich jeńcach na Rusi od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

dr Yanina Ryier
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

 

Sakralizacja wojny z pogańską Litwą w ujęciu XIV-wiecznych krzyżackich kronikarzy

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 29 maja (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00,
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Kristina Vorontsova
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

Czemu miłość polsko−rosyjska ma być nieszczęśliwa?
Kontekst historyczny i literacki

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU i Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
zapraszają na Sympozjum naukowe

 

Dziedzictwo dawnej Rusi
dedykowane pamięci Prof. Ryszarda Łużnego

- program

 

8 marca (środa) 2023, godz. 10.00,
Mała Aula PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 stycznia (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00,
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Olha Morozowa
Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. P. Mochyły w Mikołajowie

 

Badania dotyczące historii Ukrainy prowadzone w Polsce
przed i po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Analiza porównawcza

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na spotkanie

z prof. PAULEM ROBERTEM MAGOCSIM
autorem monografii

POD OSŁONĄ GÓR
Dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów

 

Spotkanie poprowadzą
dr hab. Andrzej A. Zięba
oraz dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ

 

28 czerwca (wtorek) 2022 o godz. 17.30, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ul. Sławkowska 17, Duża Aula PAU

Spotkanie prowadzone będzie w formie hybrydowej

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 maja (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Prof. dr hab. Stanisław Wiech

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Bić po kieszeniach

Finansowy terror w guberniach litewsko-białoruskich
w pierwszym dziesięcioleciu po upadku powstania styczniowego
(1864−1874)

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 lutego (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Dr hab. Henryk Głębocki

 

Kwestia polska w strategiach Imperium Rosyjskiego
wobec zachodnich peryferii - od Mikołaja I do Mikołaja II

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 stycznia (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Kamil Ruszała
Uniwersytet Jagielloński

 

Rusini (Ukraińcy) na uchodźstwie podczas I wojny światowej
w monarchii naddunajskiej

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 listopada (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Tomasz Jacek Lis
Uniwersytet Jagielloński

 

Diaspora ukraińska w Bośni
od drugiej połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 października (poniedziałek) 2021 o godz. 18.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG 

(Uniwersytet Gdański)

 

O potrzebie dalszych badań nad postacią metropolity Andrzeja Szeptyckiego

 

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Adam Świątek

wygłosi wykład

Twórczość publicystyczna i literacka Platona Kosteckiego
jako wyzwanie edytorskie

 

 

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 31 maja (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Andrzej Zięba

„Ruski” Kraków
zapoznane dziedzictwo

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jakub Sadowski prof. UJ

Radzieckie filmy animowane dla dzieci
w rosyjskiej pamięci społecznej

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 marca (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Andrzej Betlej prof. UJ
Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

 

Klasztor bernardyński w Sokalu
Przypadki badawcze

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 lutego (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Łemkoznawstwo w XXI w.
rekonesans krytyczny z udziałem
dr hab. Heleny Duć-Fajfer, dra Bogdana Horbala,
dr hab. Ewy Michny, Damiana Nowaka, dra hab. Andrzeja Zięby