Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 maja (piątek) 2022 o godz. 12.00
w Małej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Jolanta Pilch, Włodzimierz Margielewski, Renata Stachowicz-Rybka,
Krzysztof Buczek,
Katarzyna Korzeń, Valentina Zernitskaya

 

Zapis ochłodzenia starszego dryasu
w zespołach makroszczątków w osadach torfowiska osuwiskowego Klaklowo (Beskid Makowski, Karpaty zewnętrzne)
Wstępne wyniki badań

 

 

 

 


Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 grudnia (czwartek) 2021 o godz. 12.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

mgr Olga Antczak-Orlewska

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki
Uniwersytet Gdański

 

Analiza subfosylnych Chironomidae
w badaniach antropogenicznych
i naturalnych zbiorników w Rozprzy

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 19 czerwca 2020

 
   
 

Dr inż. Jacek Pawlyta  (Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej)

Zmienność składu izotopowego węgla w osadach torfowisk wysokich

- zaproszenie/plakat
- abstrakt