Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 grudnia (czwartek) 2021 o godz. 12.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

mgr Olga Antczak-Orlewska

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki
Uniwersytet Gdański

 

Analiza subfosylnych Chironomidae
w badaniach antropogenicznych
i naturalnych zbiorników w Rozprzy

 

 

 

 


 

Internetowe posiedzenie Komisji - 19 czerwca 2020

 
   
 

Dr inż. Jacek Pawlyta  (Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej)

Zmienność składu izotopowego węgla w osadach torfowisk wysokich

- zaproszenie/plakat
- abstrakt