Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 marca (piątek) 2024 o godz. 12.00
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

dr Piotr Biesaga

prof. UJK dr hab. Tomasz Kalicki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Ewolucja dna doliny Nidy

w późnym glacjale i holocenie
 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Komisja Prehistorii Karpat PAU
i Komisja Archeologiczna PAN zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 lutego (piątek) 2024 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

prof. Andrzej Rakowski
Instytut Fizyki, Politechnika Śląska

 

Wpływ krzywych kalibracyjnych na chronologię inkaską
w świetle datowań radiowęglowych
 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komitet Badań Czwartorzędu PAN
zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 stycznia (piątek) 2024 o godz. 12.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Program posiedzenia


Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komitet Badań Czwartorzędu PAN
zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (czwartek) 2023 o godz. 12.00
w Małej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 oraz na platformie ZOOM

Czy to rzeczywiście był starszy dryas? Próba rewizji chronozon palinologicznych stanowiska Klaklowo (Beskid Makowski, Karpaty zewnętrzne) w świetle danych makroszczątkowych i geochemicznych


wykład wygłoszą:

Jolanta Pilch, Włodzimierz Margielewski, Renata Stachowicz-Rybka,
Krzysztof Buczek, Mateusz Stolarczyk, Łukasz Musielok, Katarzyna Korzeń, Valentina Zernitskaya, Dariusz Sala

 

 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komisja Prehistorii Karpat PAU
zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 maja (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Dużej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 oraz na platformie ZOOM

 

Dr inż. Alicja Kochman
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

 

Artefakty krzemienne w badaniach archeologicznych
i geologicznych

 

 

 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 maja (piątek) 2022 o godz. 12.00
w Małej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Jolanta Pilch, Włodzimierz Margielewski, Renata Stachowicz-Rybka,
Krzysztof Buczek,
Katarzyna Korzeń, Valentina Zernitskaya

 

Zapis ochłodzenia starszego dryasu
w zespołach makroszczątków w osadach torfowiska osuwiskowego Klaklowo (Beskid Makowski, Karpaty zewnętrzne)
Wstępne wyniki badań

 

 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 grudnia (czwartek) 2021 o godz. 12.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

mgr Olga Antczak-Orlewska

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki
Uniwersytet Gdański

 

Analiza subfosylnych Chironomidae
w badaniach antropogenicznych
i naturalnych zbiorników w Rozprzy

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 19 czerwca 2020

 
   
 

Dr inż. Jacek Pawlyta  (Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej)

Zmienność składu izotopowego węgla w osadach torfowisk wysokich

- zaproszenie/plakat
- abstrakt