Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się
12 kwietnia (piątek) 2024 o godz. 10.00 w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie oraz na platformie ZOOM

Prof. dr hab. Renata Barbara Kostogrys
Centrum Innowacji i Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Żywienie wczoraj, dzisiaj i jutro
–ewolucja czy rewolucja?

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie oraz na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
1 marca (piątek) 2024 o godz. 10.00
na platformie ZOOM

dr hab. Monika Trzcińska, prof. IZ,
dr hab. M. Samiec, dr J. Romanek
Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji Instytut Zootechniki PIB

Potencjał aplikacyjny komórek macierzystych
pochodzących od zwierząt gospodarskich i wolnożyjących
w biotechnologii rozrodu i medycynie weterynaryjnej

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
26 stycznia (piątek) 2024 o godz. 10.00
na platformie ZOOM

Dr hab. Zbigniew Arent, prof. URK
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Leptospiroza−stara choroba, nowa odsłona

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
8 grudnia (piątek) 2023 o godz. 10.00
na platformie ZOOM

Dr hab. Danuta Wrońska, prof. URK
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Nowe spojrzenie na rolę kwasu glutaminowego
w układzie nerwowym i zachowanie zwierząt

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się
27 października (piątek) 2023 o godz. 10.00
na platformie ZOOM

Prof. dr hab. Stanisław Małek
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu Wydziału Leśnego
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Rola lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla −
zagadnienia wybrane

 

 

 

 

 

KOMISJA NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH PAU
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT URK
POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOLOGICZNE

zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 czerwca (czwartek) 2023 o godz. 10.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
,
oraz na platformie ZOOM

 

Prof. Colin G. Scanes
University of Wisconsin, Milwaukee, USA

Lessons from Physiology of Poultry, Livestock & Other Animals: Serendipity & Chance Favors the Open mind

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 maja (piątek) 2023 o godz. 10.00

 

Dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR

Afrykański pomór świń – sytuacja epidemiologiczna w Polsce
i innych krajach europejskich oraz możliwości eradykacji choroby

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 kwietnia (piątek) 2023 o godz. 10.00

 

prof. dr hab. Krystyna Koziec
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Czynniki wpływające na prawidłowe odżywianie

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 3 marca (piątek) 2023 o godz. 10.00

 

Prezentacja filmu

Automat do sadzenia drzew ROBOFOR

 

Komentarze do filmu wygłoszą
Prof. dr hab. Józef Walczyk
Dr hab. Paweł Tylek, prof. URK
Dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PIMR

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 stycznia (piątek) 2023 o godz. 10.00

 

prof. dr hab. Marcin Rapacz

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Czy ocieplenie klimatu oznacza koniec problemów
z przemarzaniem upraw?

 

 

 

 

 

   
 

Prof. dr hab. Marcin Rapacz
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Czy ocieplenie klimatu oznacza koniec problemów z przemarzaniem upraw?

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 grudnia (piątek) 2022 o godz. 11.00

 

Dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Osady denne – cenny nawóz,
czy problematyczny odpad?

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 listopada (piątek) 2022 o godz. 10.00

 

Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski

Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Miejsce leśnictwa we współczesnym systemie nauki
w kontekście globalnych problemów środowiskowych

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 czerwca (piątek) 2022 o godz. 10.00

 

Prof. dr hab. Krystyna Czekońska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Chronimy dzikie pszczoły i dbamy o hodowlane

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 maja (piątek) 2022 o godz. 10.00

 

dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK
prof. dr hab. Józef Walczyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

dr hab. inż. Jan Szczepaniak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

 

Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja
leśnych prac odnowieniowych

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 1 kwietnia (piątek) 2022 o godz. 10.00

 

prof. dr hab. Józef Walczyk

dr hab. Paweł Tylek, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Technika i technologia produkcji szkółkarskiej w leśnictwie

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 lutego (piątek) 2022 o godz. 10.00

 

dr Agnieszka Grzegorzewska

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Molekularne mechanizmy starzenia organizmu

 

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 stycznia (piątek) 2022 o godz. 10.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Badania genetyczne w praktyce zootechnicznej

 

 

 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU, Wydziału V Lekarskiego PAU
oraz Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU - 7 grudnia 2021

 

   
 

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zakażenia koronawirusowe u zwierząt
- wiedza, zwalczanie i zdobycze nauk weterynaryjnych

 

 

 

 

 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 października (piątek) 2021 o godz. 10.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. inż. Jan Szczepaniak

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

 

Technika rolnicza
wczoraj i dziś

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
w dniu 25 czerwca (piątek) 2021, godz. 10:00,
które odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Władysław Migdał

przedstawi wykład pt.:

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych
relacje producent-konsument

 

 

 

 

 

 

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19


28 maja 2021, godz. 14.00
(on-line przez Platformę TEAMS)

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne,
Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU

 

zaproszenie

program

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
w dniu 21 maja (piątek) 2021, godz. 10:00,
które odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Krystyna Koziec

przedstawi wykład pt.:

Gorzki smak otyłości

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 23 kwietnia 2021

 
 

Prof. dr hab. Stanisław Brożek

Atlas siedlisk leśnych Polski
zawartość i przeznaczenie

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 19 marca 2021

 
 

dr Monika Trzcińska
prof. dr hab. Zdzisław Smorąg

Nowoczesne metody diagnostyki andrologicznej

 

 

 

 


Internetowe posiedzenie - 19 lutego 2021

 
  Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Ochrona lasu a ochrona przyrody
kontrowersje i dylematy

 

 

 

 

  Internetowe posiedzenie - 11 grudnia 2020  
   
 

Prof. dr hab. Teresa Fortuna

Skrobie modyfikowane jako dodatki do żywności

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 27 listopada 2020

 
 

Prof. dr hab. Krystyna Koziec

Ograniczenia wynikające z pandemii
i ich wpływ na naukę

 

 

 

 

Wydział IV Przyrodniczy PAU  oraz  Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
proponują  debatę nad rolą suplementów diety i dodatków żywnościowych w prawidłowym odżywianiu ludzi i zwierząt. Zbilansowanie odpowiedniej diety dla ludzi oraz dawki żywieniowej dla zwierząt wymaga gruntownej wiedzy na temat niezbędnych składników pokarmowych oraz wielu dodatków, których zadaniem jest uzupełnienie brakujących witamin lub składników mineralnych. Niestety, bardzo często jesteśmy zachęcani przez reklamy do stosowania różnych potencjalnie niezbędnych suplementów diety mogących wywołać negatywne skutki uboczne. Dlatego też, Komisja zaprasza do zapoznania się z naukowymi opiniami na temat dodatków żywnościowych i suplementów.

 

 

SIARA I MLEKO W KSZTAŁTOWANIU MIKROBIOMU CZŁOWIEKA

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc

(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 

 

 

 

 

 

POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY SUPLEMENTÓW DIETY

Prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec