Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 czerwca (środa) 2023 o godz. 13.30
na platformie ClickMeeting

 

prof. Francis Harvey
(Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Lipsku)

 

People, Places, Events: A spatial humanities project
connecting spatial analysis with interpretative research

 

https://upelagh2.clickmeeting.com/spotkanie-komisji-geoinformatyki-pau

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (środa) 2023 o godz. 13.30
na platformie ClickMeeting

 

prof. Anton van Rompaey
KU Leuven

 

Monitoring forest degradation based on 3D canopy reconstruction from UAV-SfM techniques

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 marca (środa) 2023 o godz. 13.30
na platformie ClickMeeting

 

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW
(Politechnika Warszawska)

 

Katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 r.
Czy teledetekcja satelitarna może wspomóc
monitorowanie rzek w Polsce

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 1 lutego (środa) 2023 o godz. 13.30
na platformie ClickMeeting

 

dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ
(Uniwersytet  Łódzki)

 

Badanie przestrzennej zmienności pionowej budowy lasów
na podstawie danych skanowania laserowego

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 czerwca (środa) 2022 o godz. 13.30
na platformie ClickMeeting

 

dr inż. Robert Szczepanek
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Wykorzystanie uczenia maszynowego
do rozpoznawania obiektów na obrazach z kamer

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 maja (środa) 2022 o godz. 13.30
na platformie ClickMeeting

 

dr inż. Paulina Lewińska
University of York oraz AGH w Krakowie

 

Czy analizy zmian położenia czół lodowców
wystarczają do śledzenia ich dynamiki
– pomiary miąższości lodowców przez dziesięciolecia

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności
oraz Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
zapraszają na seminarium

 

Geoinformatyka w Polsce – początki

 

13 kwietnia (środa) 2022, godz. 13.00

 

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej:
- sala 106, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie, budynek C-4 przy ulicy Mickiewicza 30
- on-line na platformie ZOOM

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 marca (środa) 2022 o godz. 13.30 na platformie ClickMeeting

 

Stanisław Biernat 
(SHH Sp. z o.o.)

dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr.
(Politechnika Wrocławska)

 

System ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej

Geoportal 3D z interaktywnym modelem miasta

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 lutego (środa) 2022 o godz. 13.00
na platformie ClickMeeting

 

 

 

dr inż. Natalia Kolecka

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, Polska
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, Switzerland

Wykorzystanie długiej serii czasowej Landsat do kartowania porzuconej ziemi rolniczej

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Webinarium Komisji Geoinformatyki PAU
które odbędzie się 14 kwietnia (środa) 2021 o godz. 13.00-15.00
za pośrednictwem platformy ClickMeeting

 

Geoinformatyka w archeologii

cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Webinarium Komisji Geoinformatyki PAU
które odbędzie się 10 marca (środa) 2021 o godz. 13.00-15.00
za pośrednictwem platformy ClickMeeting

 

Geoinformatyka w archeologii


 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Geoinformatyki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 stycznia (środa) 2021 o godz. 13.30
za pośrednictwem platformy ClickMeeting

 

mgr inż. Adam Inglot

Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

 

Topologia semantyczna
w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na webinarium Komisji Geoinformatyki PAU

 

Technologie geoinformatyczne
wobec epidemii

 

 

18 listopada 2020, godz. 13.00-15.00

 

Zaproszenie/plakat