Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 kwietnia (wtorek) 2024 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

 

Kulturotwórcza rola Wojska Polskiego
na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
(1921-1939)

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 marca (wtorek) 2024 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Aleksander Bołdyrew, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

 

Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów
– stan i dalsze perspektywy

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 stycznia (wtorek) 2024 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr Paweł Gąsiorczyk
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

 

Dzieje wojskowych służb ochrony przeciwpożarowej w Polsce
– zarys problemu

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 grudnia (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku

 

Kariery wojskowe i losy generałów formacji
„Samoobrona Litwy i Białorusi”
Ciekawe i zapomniane postacie Armii Rosyjskiej
i odrodzonego Wojska Polskiego

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 listopada (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr Adam Danilczyk
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

Wojna polsko-rosyjska 1792 r.
– próba nowej interpretacji

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 maja (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

prof. dr hab. Maciej Franz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Polska Marynarka Wojenna podczas II wojny światowej –
nieznane dokumenty

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 4 kwietnia (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO
Uniwersytet Opolski

 

Flota rosyjska w latach 1715−1722
Okręty i cudzoziemscy marynarze

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 marca (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Huzarzy księcia Hieronima Floriana Radziwiłła

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 stycznia (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr Wacław Szczepaniak
Muzeum Krakowa

 

Pokolenie wojny – obraz oficerów armii austro−węgierskiej
związanych z Krakowem na przełomie XIX i XX w.

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Krzysztof Filipow

 

Samoobrona Ziemi Mińskiej
− Pierwszy „Skryty Oddział” Wojska Polskiego w 1918 r.

 

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 listopada (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr hab. Aleksander Woźny

 

Projekt (I & II) użycia Tajnej
Policji Państwowej (Gestapo)
i SD RFSS w Operacji Polska
(bez Gdańska)

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 maja (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr hab. Marek Hałaburda
UPJPII

 

Stosunki narodowościowe na terenie Dowództwa Okręgu
Korpusu Nr IX (DOK NR IX − Brześć nad Bugiem)
w świetle sprawozdań Samodzielnego Referatu Informacyjnego

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 11.00

 

dr Tomasz Dudek

Biblioteka Jagiellońska
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

 

Polska Samoobrona na Wołyniu w latach 1943–1944
Struktury i działalność

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 marca (wtorek) 2022 o godz. 11.00

 

dr Paweł Krokosz (UPJPII)

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

 

Dokonania generała Adama Weyde
w dziedzinie reform wojskowych i państwowych
za panowania cara Piotra I

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr Zdzisław Kapera

Aktualny stan badań nad „polską Enigmą” 1932–1942

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku

 

Ordery i odznaczenia II RP

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 listopada (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie


Mgr Krzysztof Pięciak

przedstawi wykład

Powstanie i działalność Brygad Górskich Strzelców
we wrześniu 1939 roku

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 października (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie


Dr Krzysztof Popek

przedstawi wykład

Struktura wyznaniowo-narodowościowa armii bułgarskiej
przed I wojną śwatową