Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Krzysztof Filipow

 

Samoobrona Ziemi Mińskiej
− Pierwszy „Skryty Oddział” Wojska Polskiego w 1918 r.

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 listopada (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr hab. Aleksander Woźny

 

Projekt (I & II) użycia Tajnej
Policji Państwowej (Gestapo)
i SD RFSS w Operacji Polska
(bez Gdańska)

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 maja (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr hab. Marek Hałaburda
UPJPII

 

Stosunki narodowościowe na terenie Dowództwa Okręgu
Korpusu Nr IX (DOK NR IX − Brześć nad Bugiem)
w świetle sprawozdań Samodzielnego Referatu Informacyjnego

 

 

 

 

 Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 11.00

 

dr Tomasz Dudek

Biblioteka Jagiellońska
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

 

Polska Samoobrona na Wołyniu w latach 1943–1944
Struktury i działalność

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 marca (wtorek) 2022 o godz. 11.00

 

dr Paweł Krokosz (UPJPII)

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

 

Dokonania generała Adama Weyde
w dziedzinie reform wojskowych i państwowych
za panowania cara Piotra I

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr Zdzisław Kapera

Aktualny stan badań nad „polską Enigmą” 1932–1942

 

 

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku

 

Ordery i odznaczenia II RP

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 listopada (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie


Mgr Krzysztof Pięciak

przedstawi wykład

Powstanie i działalność Brygad Górskich Strzelców
we wrześniu 1939 roku

 

 

 

 


Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 października (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie


Dr Krzysztof Popek

przedstawi wykład

Struktura wyznaniowo-narodowościowa armii bułgarskiej
przed I wojną śwatową