Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się w trybie stacjonarnym
9 marca (czwartek) 2023 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

mgr Justyna Kamińska

Instytut Historii Sztuki UJ

 

Nowe spojrzenie na najstarsze fazy budowy kościoła
i klasztoru Dominikanów w Sandomierzu

 
 

 

 


 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się w trybie stacjonarnym
26 stycznia (czwartek) 2023 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Padovano czy nie Padovano? Caraglio czy nie Caraglio?
Rewizja oeuvre medalierskiego artystów włoskich
na dworze ostatnich
Jagiellonów

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydową sesję naukową,
która odbędzie się 10 stycznia (wtorek) 2023 o godz. 15.00
w Dużej Auli PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Twórczość Jana Bukowskiego

W 150. rocznicę urodzin artysty

 

 

Program

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 grudnia (czwartek) 2022 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Krzysztof J. Czyżewski
Zamek Królewski na Wawelu

prof. dr hab. Marek Walczak
Instytut Historii Sztuki UJ

 

Jacob Mertens z Antwerpii i jego działalność malarska
w Krakowie (ok. 1589−1609)

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 października (czwartek) 2022 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU

 

dr Dorota Jędruch
Instytut Historii Sztuki UJ

 

Teoria architektury Fernanda Pouillona (1912-1986)
wyrażona w jego powieści "Okrutne kamienie"

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 czerwca (czwartek) 2022 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU

 

dr Agata Dworzak
Instytut Historii Sztuki UJ

 

Geografia lwowskiej rzeźby rokokowej
w świetle najnowszego stanu badań

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 maja (czwartek) 2022 o godz. 17.00 w Małej Auli PAU

 

Dr hab. Józef Grabski

 

Jacopo Tintoretto versus Scarpagnino.
Środki artystyczne wiążące malarstwo
z architekturą w „Sala d’Albergo”,
Scuola di San Rocco w Wenecji

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 kwietnia (czwartek) 2022 o godz. 17.00 w Dużej Auli PAU

 

prof. dr hab. Wojciech Bałus

Instytut Historii Sztuki UJ

 

Miejsce szkoły wiedeńskiej w polskiej historiografii
artystycznej okresu międzywojennego

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 marca (czwartek) 2022 o godz. 17.00 w Dużej Auli PAU

 

prof. dr hab. Marcin Fabiański

Instytut Historii Sztuki UJ

 

Geneza formalna pomnika Ludwika Mikołaja Szydłowieckiego

Z badań nad rzeźbą nagrobną Bartolomea Berrecciego

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 lutego (czwartek) 2022 o godz. 17.00 w Dużej Auli PAU.

W posiedzeniu można uczestniczyć za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Joanna Wolańska

 

Jeszcze raz o tzw. kaplicy Sobieskiego na Kahlenbergu

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 stycznia (czwartek) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy TEAMS

 

Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz

 

Jak widzą nas z daleka
Badania Paula Crossleya i Erica Ferniego
nad średniowieczną architekturą Małopolski

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 grudnia (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz, prof. PK
Krzysztof Czyżewski
dr Marcin Szyma
dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

przedstawią wykład

Grób i nagrobki św. Jacka do końca XVI w.

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 listopada (czwartek) 2021 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jakub Adamski  i  Dr Piotr Pajor

 

Dzieje budowy gotyckiej katedry krakowskiej (1320–1364)
w świetle najnowszych badań

 

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 października (czwartek) 2021 o godz. 17.00
w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

 

Prof. dr hab. Piotr Krasny

 

Zakażenie bólem ofiar i nadzieja pokładana w religii.
Przedstawienia zarazy w sztuce nowożytnej

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 maja (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Dr Tomasz Szybisty

 

Półmrok, ćwiczenie oka i dar botanika
Kilka uwag o młodzieńczej apologii Goethego
Von deutscher Baukunst (1772)

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 kwietnia (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 
 

Dr Magdalena Kunińska

 

SZTUKA
Zarys jej dziejów (1872) dyscyplinarny i polityczny kontekst podręcznika przeglądowego Józefa Łepkowskiego

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 lutego (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Prof. dr hab. Jan Ostrowski

 

Z problematyki technologicznej rzeźby lwowskiej w. XVIII

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Dr Dobrosława Horzela

 

Maria – Krzew Gorejący

W poszukiwaniu źródeł typu ikonograficznego i przyczyn jego popularności
w małopolskim malarstwie witrażowym początku XV w.

 

 

 

 

 

  Internetowe posiedzenie Komisji - 10 XII 2020  

 

 
 

dr Mateusz Grzęda

Tryptyk króla Jana Olbrachta z kaplicy Bożego Ciała
przy katedrze krakowskiej na Wawelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU 
12 listopada 2020

 


Prof. dr hab. Wojciech Bałus

 

Witraż a odkrycie baroku
na przełomie XIX i XX wieku

 

 

 

 

 

 


 

 
     

Zapraszamy na wirtualne posiedzenie naukowe (15 października 2020)

 

prof. dr hab. Piotr Krasny  i  dr hab. Michał Kurzej

Karol Boromeusz i duchowni z jego kręgu
wobec dziedzictwa sztuki sakralnej.
Przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi
w sztuce potrydenckiej