Realia stanu epidemii spowodowały zamrożenie normalnej pracy Polskiej Akademii Umiejętności. Administracja i Kancelaria działają w ograniczonym zakresie. Spotkania Wydziałów i Komisji zostały odwołane.

W tej sytuacji Zarząd PAU postanowił uruchomić Platformę Wymiany Naukowej, w formie podstrony na stronie PAU. Zawiera ona zakładki odpowiadające Wydziałom, Komisjom Międzywydziałowym (zbiorcza), Kawiarni Naukowej i Rozmowom o Człowieku. Znajdą się tam materiały naukowe (projekty, referaty, relacje, prezentacje itd.), z którymi będzie można się zapoznać.

Mamy nadzieję, że przeniesienie części aktywności PAU na platformę internetową będzie sprzyjać nie tylko wymianie myśli i poglądów, ale także przyczyni się do integracji naszego naukowego środowiska w trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze społeczeństwo. Liczymy też, że ta forma działania ułatwi kontakt Akademii ze społeczeństwem i zamierzamy kontynuować ją również po zakończeniu epidemii.