Komisja Antropologiczna PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 3 listopada (środa) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Pamięć o zmarłych a „tożsamość”
– wspomnienie o Profesor Marii Chrzanowskiej –
Członka Komisji Antropologicznej PAU

 

 

 

 

 


 

 

Komisja Antropologiczna PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 czerwca (środa) 2021 o godz. 12.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG
(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego)

Perspektywizm indiański na przykładzie E'ñepá
z Amazonii Wenezuelskiej

 

 

 

 

 

  Internetowe posiedzenie Komisji - 18 marca 2021
 
 

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. PAN
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski

Antropocen z perspektywy przyrodniczej

 

 

 

  Internetowe posiedzenie Komisji - 23 listopada 2020
 
 

Profesor Krzysztof Łastowski
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

O naturze ludzkiej: podejścia, koncepcje, argumenty

 

 

 

Prof. Krzysztof Szostek - wprowadzenie do referatów

 

Dr hab. Prof. UJ Marcin Przybyła (Instytut Archeologii)
Kontrowersja „natura czy kultura” z perspektywy badań archeologicznych
22 listopada 2019 - streszczenie i prezentacja - czytaj (pdf)

 

Dr hab. Prof. UJ Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
Współczesna debata etnologiczna wokół opozycji (?) kultura – natura
8 maja 2020 - streszczenie i prezentacja - czytaj (pdf)