Komisja Etyki Komunikacji PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 kwietnia (czwartek) 2022 o godz. 12.00

 

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Etyczne konteksty prawdy
jako wartości poznawczej

 

 

 

 

 

 


 

Konferencja naukowa „PRAWDA W TEKSTACH KULTURY”

28-29 września 2020

 

Zapraszamy do oglądania wykładów online

 

Dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS, Prawda w słownikach i w dyskursie medialnym

Dr Ewa Modrzejewska, Niewiarygodna wiarygodność. O komunikowaniu niepewności
(w czasach „infodemii”)

Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW, Czy odbiorca przekazów medialnych ma szansę
na odkrycie prawdy

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Prawda czy wiarygodność?

Dr hab. Iwona Benenowska, prof. UKW, Ile jest prawdy w „prawdziwym Polaku”?

Prof. dr hab. Józef Fert, Prawda jako istotny motyw poezji Norwida

Dr Halszka Leleń, Opowieści o wspólnocie a problematyka prawdy
w poezji George'a Mackaya Browna

Mgr Elżbieta Błachowicz, Dlaczego prawda znaczy coś więcej niż wiedza?
Refleksje wokół wiersza „Królestwo” Cypriana Norwida

Prof. dr hab. Michał Drożdż, Medialna subiektywizacja prawdy w świetle etyczności

Dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ, Dwadzieścia lat później: językowy obraz prawdy
w wypowiedziach uczniów liceum (porównanie wyników badań z roku 2000 i 2020)

 

 

Dzień 1, 28 września 2020

 

   
 

Dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS

Prawda w słownikach i w dyskursie medialnym

 
     
   
 

Dr Ewa Modrzejewska

Niewiarygodna wiarygodność.
O komunikowaniu niepewności (w czasach „infodemii”)

 
     
   
 

Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW

Czy odbiorca przekazów medialnych ma szansę
na odkrycie prawdy

 
     
   
 

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

Prawda czy wiarygodność?

 
     

 

 

Dzień 2, 29 września 2020

 

   
 

Dr hab. Iwona Benenowska, prof. UKW

Ile jest prawdy w „prawdziwym Polaku”?

 
     
   
 

Prof. dr hab. Józef Fert

Prawda jako istotny motyw poezji Norwida

 
     
   
 

Dr Halszka Leleń

Opowieści o wspólnocie a problematyka prawdy
w poezji George'a Mackaya Browna

 
     
   
 

Mgr Elżbieta Błachowicz

Dlaczego prawda znaczy coś więcej niż wiedza?
Refleksje wokół wiersza „Królestwo” Cypriana Norwida

 
     
   
 

Prof. dr hab. Michał Drożdż

Medialna subiektywizacja prawdy w świetle etyczności

 
     
     
 

Dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ

Dwadzieścia lat później: językowy obraz prawdy
w wypowiedziach uczniów liceum
(porównanie wyników badań z roku 2000 i 2020)