Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 15 kwietnia (poniedziałek) 2024
o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17
w Krakowie oraz na platformie ZOOM

 

prof. dr hab. Piotr Dyczek
Uniwersytet Warszawski

 

Novae aeternae

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie lub na platformie ZOOM  

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 25 marca (poniedziałek) 2024
o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17
w Krakowie oraz na platformie ZOOM

Anna Urszula Kordas
Uniwersytet Warszawski

dr inż. arch. Szymon Popławski
Politechnika Wrocławska

 

Dekoracja architektoniczna portyków agory w Amathus na Cyprze

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 lutego (poniedziałek) 2024 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

Program posiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 stycznia (poniedziałek) 2024 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

Dr Dominika Grzesik
Uniwersytet Wrocławski

 

Wpływ zwyczaju epigraficznego na rozwój greckich sanktuariów
na przykładzie publicznych uchwał

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 grudnia (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
na platformie ZOOM

Dr Francisco Jesús Núñez Calvo
Uniwersytet Warszawski

 

The Lebanese, Spanish, and Polish
Archaeological Project in the Acropolis of Tyre

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 listopada (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

Dr Kamila Nocoń
Uniwersytet Warszawski

 

Produkcja i konsumpcja ceramiki kuchennej z badań Paphos
Agora Project na Cyprze w okresie środkowo- i późnorzymskim
(III-VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych
i społecznych. Podsumowanie wyników projektu

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 października (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

dr hab. Marek T. Olszewski
Uniwersytet Warszawski

 

Pella-Apamea nad Orontesem
O nieznanych początkach jednego z największych ośrodków miejskich na Bliskim Wschodzie

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 maja (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

Dr hab. Monika Rekowska, prof. UW
Instytut Historii Sztuki UW

 

Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos.
Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit?

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 kwietnia (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

Dr hab. Artur Obłuski

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

 

Stara Dongola. Nowe odkrycia.
Archeologia Afryki w XXI wieku

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 marca (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

Dr Zuzanna Wygnańska

Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

Enigmatyczni budowniczowie megalitów i ich rola w powstaniu osadnictwa stałego w północnym Lewancie. Rezultaty polsko−szwajcarskiego projektu badawczego “MEG-A” w Libanie

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 lutego (poniedziałek) 2023 o godz. 17.00
na platformie ZOOM

 

dr Mateusz Cwaliński

Uniwersytet Gdański

 

Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego
w epoce brązu

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 16 stycznia  (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
,
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Uniwersytet Warszawski)
Dom dowódcy garnizonu czy rezydencja namiestnika prowincji? Czyli co wiemy a czego się domyślamy na temat praetorium w Apsaros

Dr Piotr Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Czym właściwie była μισθοφορά wypłacona przez Arriana żołnierzom stacjonującym w Apsaros (Peripl. P. Eux. 7)? Obieg monetarny w rzymskich garnizonach Kolchidy za panowania Hadriana

Marcin Wagner (Uniwersytet Warszawski)
Kruche piękno. Fragmenty naczyń szklanych z polskich wykopalisk w Gonio Apsaros

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU zaprasza
na hybrydowe posiedzenie naukowe, które odbędzie się 19 grudnia  (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00  w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU,
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie oraz na platformie ZOOM

 

Dr Paulina Komar
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Archeologia i ekonomia. Analizy rzymskiego handlu
za pomocą regresji i modelowania komputerowego

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 21 listopada (poniedziałek) 2022
o godz. 17.00, na platformie ZOOM 

 

Dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, dr Kamil Kopij (UJ),
dr Łukasz Miszk (UW, UJ), dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, prof AGH,
dr inż. Edyta Puniach (AGH)

 

ArTu-DTu: Badania archeologiczne na stanowiskach
Dajaniya i Tuwaneh w Południowej Jordanii.
Sezony 2018-2022

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 października (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Dr hab. Ewa Bugaj, prof. UAM

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

Archeologia klasyczna
a sztuka antyczna – związek
trudny, ale potrzebny

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 maja (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Dr Małgorzata Kajzer

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

Od przybytku głowa nie boli

Różnorodność kultury materialnej antycznej Nea Pafos
w świetle interdyscyplinarnych badań
nad ceramiką angobowaną typu fine i semi-fine

 

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 kwietnia (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Dr Kamil Kopij

Uniwersytet Jagielloński

 

1, 2, 3… Czy wszyscy mnie widzą?
Czy
wszyscy mnie słyszą?

Słyszalność mów i widzialność gestów
retorycznych w trakcie rzymskich contiones

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 marca (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Prof. dr hab. Tomasz Derda  (Uniwersytet Warszawski)

„Marea”/Hawwarija północna 2021:
podsumowanie projektu i nowe wyzwania

 

Dr Julia Burdajewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Fragmenty malowideł ściennych i sztukaterii
z dolnej bazyliki w Marei

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 lutego (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk (Uniwersytet Warszawski)

Nowe odkrycia na terenie sanktuaryjnym Fabrika w Nea Pafos
(grant NCN Harmonia 8)

 

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Uniwersytet Jagielloński)

Trójwymiarowa rekonstrukcja krajobrazu miejskiego antycznej Nea Pafos
– wstępne wyniki projektu MA-P Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki
Warszawskiej

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 17 stycznia 2022

 
 

Dr Piotr Jaworski (Wydział Archeologii UW)
Obieg monetarny w bizantyńskiej i umajjadzkiej Marei/Północnej Hawwariji: badania nad gospodarką pieniężną regionu Mareotis na zapleczu Aleksandrii: założenia nowego projektu numizmatycznego

Dr Marcin Matera (Wydział Archeologii UW)
Grodzisko Konsułowskoje – wyniki prac polskoukraińskiej ekspedycji archeologicznej nad dolnym Dnieprem

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 grudnia (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

 

Dr hab. Elena Klenina (Wydział Historii UAM)

Od obozu legionowego do prowincjonalnego miasta Novae

 

Dr hab. Agnieszka Tomas (Wydział Archeologii UW)

Wschodnia nekropola rzymskiego obozu w Novae
i jej losy w okresie późnoantycznym

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 listopada (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy ZOOM

 

1.

Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk i prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Komunikat o oficjalnym otwarciu Polskiego Instytutu Archeologicznego
w Atenach (PIAA)

 

2.

Prof dr hab. Janusz Czebreszuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jakub Niebieszczański (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maria Pappa (Greckie Ministerstwo Kultury i Sportu, Ateny)
Prof. Stelios Andreou (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach)
Prof. Konstantinos Vouvalidis (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach)

Anthemous Valley Archaeological Project w północnej Grecji.
Etap realizowany w ramach Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach

 

 

 


Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 października (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Agata Ulanowska
Wydział Archeologii UW

 

Nie tylko szaty...
Produkcja włókiennicza i tekstylia w świetle wyników badań nad relacjami pomiędzy włokiennictwem a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoko brązu

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 17 V 2021

 
 

dr hab. Krzysztof Misiewicz, prof. UW
dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW
dr hab. Jerzy Żelazowski (Wydział Archeologii UW)

Miasta antyczne w Afryce Północnej w polskich badaniach geofizycznych (Mustis, Ptolemais)

 

 

 

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 kwietnia (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Dagmara Wielgosz-Rondolino
(Wydział Archeologii UW)

MARMORA ASIATICA
Sprawozdanie z projektu

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 15 III 2021

 
 

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
(Uniwersytet Warszawski)
Garnizon Apsaros w początkach II w. n.e.
Nowe ustalenia na podstawie stempli na ceramice budowlanej

Dr Piotr Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Jak upadł rzymski fort Apsaros?
Numizmatyczne świadectwa morskiej inwazji Boranów

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 15 II 2021

 
 

Dr Piotr Kołodziejczyk, dr Michał Wasilewski, dr hab. Marek Nowak, dr Marcin Czarnowicz, dr Barbara Witkowska, Jacek Karmowski, Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska (UJ),
Katarzyna Radziwiłko (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
Badania nad okresem późnej prehistorii w południowej Jordanii Projekt HLC w latach 2014–2019

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 18 I 2021

 
   
 

Prof. dr hab. Tomasz Derda (Uniwersytet Warszawski)
Marea/Hawwarija Północna.
Bizantyńskie miasto nad Jeziorem Mareotis

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 14 XII 2020

 
   
 

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka,
dr Henryk Meyza, mgr Łukasz Miszk
55 lat polskiej działalności archeologicznej w Pafos
na Cyprze stanowisku z Listy Światowego Dziedzictwa UNECSCO (1965–2020)

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 23 XI 2020

 
   
 

Dr Andrzej B. Biernacki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
50-lat interdyscyplinarnych badań archeologicznych UAM
w Novae (Moesia Inferior)

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 26 X 2020

 
   
 

Dr Paweł Gołyźniak (Instytut Archeologii UJ)
Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice
i za panowania cesarza Augusta

 

 

 

 

 

 

 
 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich
Członek naszej Komisji dr Piotr Kołodziejczyk
nagrał rozmowę z dr. Rafałem Toczko (UMK)
dotyczącą opisów epidemii: Antyczna zaraza,
czyli co mówią starożytne teksty o epidemiach
.

 
     
 

 
 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich
Dr Paweł Gołyźniak miał wygłosić referat
na marcowym posiedzeniu naszej Komisji. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.
Na razie więc musimy zadowolić się jego wykładem dla American Numismatic Society w Nowym Jorku.