Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 marca (wtorek) 2024 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

Struktura arki Noego w łacińskich źródłach patrystycznych
przed Augustynem z Hippony

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 lutego (wtorek) 2024 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

prof. Tomasz Polański

wykład wygłosi

 

Latina non leguntur
Epigrafika północnej Syrii epoki grecko-rzymskiej

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 stycznia (wtorek) 2024 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Pereant agedum discrimina rerum:
zaświaty, uczoność i chaos w
Tebaidzie Stacjusza

 

wykład wygłosi

 

dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 grudnia (wtorek) 2023 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Sanktuaria, teatry, muzea
Sprawozdanie z podróży do Grecji i Turcji 2023

 

wykład wygłosi

 

prof. dr hab. Tomasz Polański

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 listopada (wtorek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Ethnogenesis and expansion of the early Slavs, 5th-7th c.
John of Ephesus and Procopiius of Caesarea

wykład wygłosi

dr Georgios Kardaras
National Hellenic Research Foundation

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 maja (wtorek) 2023 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Quattuor virtutes cardinales in extremitate mundi.
Kilka uwag o działalności św. Marcina z Bragi

 

wykład wygłosi

prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 kwietnia (wtorek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Czy zawsze z pożytkiem dla nauki?
O działalności edytorskiej Theodora Mommsena

 

wykład wygłosi

dr Bartosz Kołoczek

Uniwersytet Jagielloński

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 marca (wtorek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Zająca sprawa akragańsko-mesyńska

 

wykład wygłosi

mgr Paweł Zawora
Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 lutego (wtorek) 2023 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
przy ul. Sławkowskiej 17

 

Wędrówka ku sferom zewnętrznym i wyniesienie duszy
u Marcjana Kapelli i w Komentarzu Makrobiusza

 

wykład wygłosi

dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 stycznia (wtorek) 2023 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
  przy ul. Sławkowskiej 17

 

Problem mobilności rzymskich elit w okresie królewskim


wykład wygłosi

dr hab. Andrzej Łoś, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (wtorek) 2022 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
  przy ul. Sławkowskiej 17


Symbolika morska na monetach
Heroda Wielkiego jako dowód na
morskie ambicje króla Judei?


wykład wygłosi


dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 

 

 


Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 listopada (wtorek) 2022 o godz. 17.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
  przy ul. Sławkowskiej 17

 

Okoliczności powołania Ludwika Piotrowicza
na katedrę historii starożytnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

wykład wygłosi

dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na  posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 października (wtorek) 2022 o godz. 18.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej
  przy ul. Sławkowskiej 17

prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski

Profesor Józef Korpanty - filolog klasyczny i jego dzieło.
Wspomnienia

 

prof. dr hab. Tomasz Polański

Dziedzictwo intelektualne Profesora Józefa Korpantego.
Wspomnienia studenta

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 czerwca (wtorek) 2022 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

dr Aneta Kliszcz

Akademia Ignatianum

 

Tradycja antyczna a II Awangarda
na przykładzie twórczości Grzegorza Timofiejewa

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 maja (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

dr hab. Andrzej Gillmeister prof. UZ

dr Krzysztof Mogielnicki

Uniwersytet w Zielonej Górze

 

Łacińskie słownictwo ofiarnicze.
Prezentacja koncepcji The Lexicon
of Latin Sacrificial Terms/ Lexicon
Latinitatis Sacrificae

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

"Stoicy, skądinąd zacni mężowie, moi przyjaciele...":
Plutarcha (z Cheronei) polemiki
przeciwko szkole Zenona i Chryzypa

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 marca (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

dr Andrzej Kompa

Uniwersytet Łódzki

 

Odsyłacze krzyżowe w narracji kronik bizantyńskich
i ich użyteczność w ustalaniu autorstwa i redakcji dzieł
(na przykładzie Teofanesa Wyznawcy i Jana Malalasa)

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 lutego (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

 

Poczucie tożsamości Wiktora z Tunnuny

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 stycznia (wtorek) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Albert Gorzkowski

 

Wola moja nie brała udziału w moim stworzeniu
– Problem samobójstwa w kulturze starożytnej
na przykładzie ksiąg Starego Testamentu

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Krzysztof Nowak

 

Polska łacina średniowieczna
w świetle badań korpusowych.
Rekonesans

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 listopada (wtorek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Tomasz Mojsik

Orfeusz i mitografia:
jak dziś czytać mity greckie?

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 października (wtorek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP

Poślubione śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 18 V 2021

 
 

Prof. dr hab. Marek Wilczyński

Tajemnicze okoliczności chrztu Burgundów

  

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 20 IV 2021

 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Narecki
Mneme w najstarszych greckich źródłach literackich

 

  

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 16 III 2021

 
 

dr Krzysztof Nowak

Metafora pojęciowa w polskiej łacinie średniowiecznej

 

  

 


Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 lutego (wtorek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Agnieszka Heszen

Koncepcja miłości w hymnach Symeona Nowego Teologa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 stycznia (wtorek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Tomasz Polański

Poezja miłosna, kult ikon, wystrój kościołów – lampki
w literaturach greckiej, koptyjskiej i syryjskiej

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) 2020 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

ks. prof. dr  hab. Arkadiusz Baron

wykład:

Wykorzystanie platońskiego
ΟΜΟΙΩΣΙΣ   ΘΕΩ    ΚΑΤΑ  ΤΟ   ΔΥΝΑΤΟΝ   (Teajtet 176b) 
od Platona do Grzegorza z Nyssy

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 listopada (wtorek) 2020, godz. 18:00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Michał Czerenkiewicz

wygłosi referat pt.

Obraz świata w utworze Satyrus rudis z 1658 roku