Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 czerwca (wtorek) 2022 o godz. 17.00
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

dr Aneta Kliszcz

Akademia Ignatianum

 

Tradycja antyczna a II Awangarda
na przykładzie twórczości Grzegorza Timofiejewa

 

 

 

 

 


Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 maja (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

dr hab. Andrzej Gillmeister prof. UZ

dr Krzysztof Mogielnicki

Uniwersytet w Zielonej Górze

 

Łacińskie słownictwo ofiarnicze.
Prezentacja koncepcji The Lexicon
of Latin Sacrificial Terms/ Lexicon
Latinitatis Sacrificae

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

"Stoicy, skądinąd zacni mężowie, moi przyjaciele...":
Plutarcha (z Cheronei) polemiki
przeciwko szkole Zenona i Chryzypa

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 marca (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

dr Andrzej Kompa

Uniwersytet Łódzki

 

Odsyłacze krzyżowe w narracji kronik bizantyńskich
i ich użyteczność w ustalaniu autorstwa i redakcji dzieł
(na przykładzie Teofanesa Wyznawcy i Jana Malalasa)

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 lutego (wtorek) 2022 o godz. 17.00

 

Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

 

Poczucie tożsamości Wiktora z Tunnuny

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 stycznia (wtorek) 2022 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Albert Gorzkowski

 

Wola moja nie brała udziału w moim stworzeniu
– Problem samobójstwa w kulturze starożytnej
na przykładzie ksiąg Starego Testamentu

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Krzysztof Nowak

 

Polska łacina średniowieczna
w świetle badań korpusowych.
Rekonesans

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 listopada (wtorek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Tomasz Mojsik

Orfeusz i mitografia:
jak dziś czytać mity greckie?

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 października (wtorek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP

Poślubione śmierci

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 18 V 2021

 
 

Prof. dr hab. Marek Wilczyński

Tajemnicze okoliczności chrztu Burgundów

  

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 20 IV 2021

 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Narecki
Mneme w najstarszych greckich źródłach literackich

 

  

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 16 III 2021

 
 

dr Krzysztof Nowak

Metafora pojęciowa w polskiej łacinie średniowiecznej

 

  

 


Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 lutego (wtorek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Agnieszka Heszen

Koncepcja miłości w hymnach Symeona Nowego Teologa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 stycznia (wtorek) 2021 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Tomasz Polański

Poezja miłosna, kult ikon, wystrój kościołów – lampki
w literaturach greckiej, koptyjskiej i syryjskiej

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) 2020 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

ks. prof. dr  hab. Arkadiusz Baron

wykład:

Wykorzystanie platońskiego
ΟΜΟΙΩΣΙΣ   ΘΕΩ    ΚΑΤΑ  ΤΟ   ΔΥΝΑΤΟΝ   (Teajtet 176b) 
od Platona do Grzegorza z Nyssy

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filologii Klasycznej PAU
uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 listopada (wtorek) 2020, godz. 18:00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Michał Czerenkiewicz

wygłosi referat pt.

Obraz świata w utworze Satyrus rudis z 1658 roku