Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 marca (wtorek) 2023 o godz. 13.15 
na platformie ZOOM

 

Dr hab. Anna Hanus, prof. UR
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Aktorzy i wiedza w dyskursach medialnych
- operacjonalizacja krytykowania w analizach dyskursu

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu  na platformie ZOOM  

 

 

 

 


 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 lutego (wtorek) 2023 o godz. 13.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

Ks. dr Dariusz Raś

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 

Publicystyka ks. Ferdynanda Machaya
w polskiej debacie publicznej w latach 1913−1965

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 stycznia (wtorek) 2023 o godz. 13.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

Dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS

Instytut Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej UMCS

 

Multimodalna analiza dyskursów pamięci zbiorowej

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 grudnia (wtorek) 2022 o godz. 13.15

 

Dr Michał Bukowski

Uniwersytet Jagielloński

 

Naturalizm metodologiczny
i jego wyzwania dla medioznawstwa

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 listopada (wtorek) 2022 o godz. 13.15

 

Ks. dr hab. Robert Nęcek, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Rola rzecznika prasowego
w Kościele

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU
zaprasza 21 czerwca (wtorek) 2022 o godz. 12.00
za pośrednictwem platformy ZOOM na:

 

II Sympozjum Metodologiczne

 

Jak badać etykę mediów i etykę w mediach

 

 

program

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 maja (wtorek) 2022 o godz. 13.15

 

prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Angielski pacjent
Medialny i sytuacyjny kontekst śmierci Sławomira S.
Studium przypadku

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 13.15

 

Dr Magdalena Pataj

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Sposoby przekazywania komunikatów
dotyczących zdrowia w dobie nowych mediów

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 marca (wtorek) 2022 o godz. 13.15

 

Dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Dyskurs parlamentarny w badaniach dialogu obywatelskiego
i współpracy międzysektorowej

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 lutego (wtorek) 2022 o godz. 13.15

 

Dr hab. Magdalena Trysińska, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

 

Kapitał kulturowy absolwentów szkół gimnazjalnych
a konceptualizacja tekstów medialnych – prolegomena

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 stycznia (wtorek) 2022 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

 

Zaufanie do dziennikarzy
w świetle badania środowiska dziennikarskiego

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 grudnia (poniedziałek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Maciej Kawka

 

Obrazy świata a światy tekstu
w badaniach mediów

 

 

 

 

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności - Komisja Medioznawcza
Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

Konferencja naukowa

Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy
w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych

Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku

 

8-9 listopada 2021

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 października (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Big Idea
– modusy przewodnie w komunikacji perswazyjnej

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 15 czerwca (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

 

Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ
kierownik projektu

 

Pandemia COVID-19 w dyskursie medialnym w Polsce –
analiza przekazów medialnych i ich społecznych skutków


 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 18 maja (wtorek) 2021 o godz. 11.00-15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

I Sympozjum metodologiczne

Współczesne problemy medioznawstwa – metodologie

 

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Etyczność mediów jako przedmiot badań medialnych – integralność dyscypliny i transdyscyplinarność metod
Dr hab. Henryk Czubała, Hermeneutyka a media
Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS, Teoria postkolonialna jako inspiracja do badań medioznawczych
Dr Jan Wieczorek, Językoznawstwo korpusowe przykłady wykorzystania w badaniach mediów i komunikacji

 

 


Komisja Medioznawcza PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 kwietnia (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Beata Jerzakowska-Kibienko

Audiodeskrypcja w mediach

 

 

 

 

 

 


Komisja Medioznawcza PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 marca (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
Kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

65 lat badań nad systemami medialnymi
Polska na mapie Europy

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 lutego (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Krzysztof Kaszewski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Profilowanie pojęć
jako metoda badań medialnego obrazowania świata

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU

uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) 2020 o godz. 13.15

 

Prof. dr hab. Wiesław Godzic

wygłosi referat pt.:

Dziennikarze, celebryci i my

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU

uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 listopada 2020 o godz. 13.15

Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń
spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom

 

Dr hab. Ryszard Filas

wygłosi referat pt.:

Co się stało z prasą drukowaną w Polsce?
Bilans ostatniej dekady (2010–2019)

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 października (wtorek) 2020, godz. 13.15

za pośrednictwem platformy ZOOMdr hab. Artur Piskorz, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Angielskiej)

wygłosi referat pt.

Selling England by the Pound, czyli jak kino dziedzictwa
i komedia romantyczna leczą post-imperialną traumę

 

 

 

 

   
     

Konferencja naukowa

Rola medialnych i transmedialnych
procesów narracyjnych w identyfikacji
postaw patriotycznych Polaków