Internetowe posiedzenie Komisji - 22 maja 2023

 
 

dr Konrad D. Rycyk OFM
Czy heliocentryczna teoria Mikołaja Kopernika
jest zapomnianą teorią starożytną?
Uwagi o starożytnych źródłach i przesłankach
teorii heliocentrycznej

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr Małgorzata Stawiska-Friedland
American Mathematical Society/Mathematical Reviews

 

Matematyka zagubiona i na nowo odkryta.
Studium dwóch przypadków

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 marca (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Filozofia matematyki Wacława Sierpińskiego

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 lutego (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr Filip Presseisen

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

System symetrii i zagadnienie muzycznych proporcji
i w twórczości J.S. Bacha − pseudonauka czy zwierciadło
umożliwiające pogłębioną interpretację?

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 stycznia (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00

 

Dr Łukasz T. Stępień
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

O zagadnieniu niesprzeczności Arytmetyki

 

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 maja (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

prof. Marek Woszczek

Wydział Filozoficzny Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kontekstualność kwantowa
jako fundamentalny problem ontologiczny

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 kwietnia (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

dr Damian Luty

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Koncepcja obiektów nieindywidualnych
w kontekście filozofii czasoprzestrzeni

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 marca (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

Dr Jacek Urbaniec

Uniwersytet Jagielloński

 

Ewolucja dowodu matematycznego –
matematyka jako wzorzec ścisłości?

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 lutego (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

Dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ w Krakowie

 

Problem replikowalności i reprodukowalności modeli komputerowych
na przykładzie neuronauki obliczeniowej

 

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 stycznia (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. Piotr Petelenz

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Początki chemii teoretycznej w Polsce
- rola Profesora Kazimierza Gumińskiego

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Michał Wagner
Wydział Filozoficzny
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 

„Kryzys” darwinizmu na przełomie XIX i XX wieku
z perspektywy historycznej i filozoficznej

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 listopada (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Radosław Kazibut
Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu

 

Filozofia przyrody Roberta Boyle'a

 

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 czerwca (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Marcin Trepczyński
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 

„NIESKOŃCZONOŚĆ" W ŚREDNIOWIECZU
MAŁO ZNANE PRZYKŁADY
I PŁYNĄCE Z NICH WNIOSKI

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 maja (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Jerzy Dajka
Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego

 

PRZESZŁOŚĆ CZĄSTKI KWANTOWEJ:
STARY PROBLEM, ŚWIEŻE (I ŻYWE) KONTROWERSJE

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 kwietnia (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Dominika Dudek
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie

 

Szaleństwo w dziejach

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 marca (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Roman Krzanowski
Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

 

Koncepcja informacji ontologicznej

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 lutego 2021

 
 

Ks. dr hab. Marek Słomka,
Poszukiwanie głębi bytu, filozoficzno-naukowe credo J. Życińskiego

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Dominika Oramus
Uniwersytet Warszawski

 

wygłosi referat pt.:

LITERATUROZNAWSTWO WSPÓŁCZESNE A NAUKI ŚCISŁE

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (poniedziałek) 2020, o godz. 16:00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

wygłosi referat pt.:

 

INŻYNIEROWIE I FILOZOFOWIE W XVI I XVII WIEKU
Kilka uwag o relacjach matematyki, techniki i filozofii przyrody
u źródeł nauki nowożytnej

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 16 listopada 2020

 
   
 

Ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel, prof. UPJPII
Zjawiska cudowne w perspektywie religioznawstwa kognitywnego

Zaproszenie/plakat

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na internetowe posiedzenie Komisji Filozofii Nauk PAU,
które odbędzie się 12 października (poniedziałek) 2020 o godz. 16:00.
Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń odbędzie się ono
z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji Zoom.

Prof. Piotr Stępień
(Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)
wystąpi z referatem
Czy DNA ma duszę czyli o uczłowieczaniu makaków w 2019

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 czerwca 2020

 
   
 

O. dr Łukasz Mścisławski OP
Nieco mniej znany Białobrzeski oraz inni filozofujący
przyrodnicy polskiego środowiska kijowskiego

Zaproszenie/plakat

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

 

 

Roman M. Krzanowski

Towards a Formal Ontology of Information
Selected Ideas of Krzysztof Turek

 

Czytaj pdf - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Liana

 

Nauka jako racjonalna doxa.
Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki –
poza internalizmem i eksternalizmem

 

Czytaj pdf - kliknij tutaj