Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 lutego (poniedziałek) 2024 o godz. 16.00
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel, prof. UPJPII
Wydział Filozoficzny
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czarne dziury, twistory a zasady fizyki
Studium metodologiczne

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie oraz na platformie ZOOM  

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 stycznia (poniedziałek) 2024 o godz. 16.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

Prof. Włodzimierz Korohoda
członek PAU (od 1991, czynny od 1995) prof. zwyczajny UJ


Biologia XXI wieku, Nowe wyniki biologów i wynikające z nich zmiany w wielu poglądów z zakresu biologii i filozofii przyrody

 

 

 

 

 

 


 

Philosophy in Informatics VIII

 

Frontiers of Artificial Intelligence -
Philosophical Explorations

 

Organizers:
Commission on Philosophy of Science, Polish Academy of Arts and Sciences
Chair of History & Philosophy of Science, Pontifical University of John Paul II

 

online - Zoom

 

Kraków, Dec 1-2nd, 2023

 

 


 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 października (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Wpływ nauki na kulturę:
Idea entropii w polskiej kulturze umysłowej przed 1939 r.

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 maja 2023

 
 

dr Konrad D. Rycyk OFM
Czy heliocentryczna teoria Mikołaja Kopernika
jest zapomnianą teorią starożytną?
Uwagi o starożytnych źródłach i przesłankach
teorii heliocentrycznej

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr Małgorzata Stawiska-Friedland
American Mathematical Society/Mathematical Reviews

 

Matematyka zagubiona i na nowo odkryta.
Studium dwóch przypadków

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 marca (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Filozofia matematyki Wacława Sierpińskiego

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 lutego (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr Filip Presseisen

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

System symetrii i zagadnienie muzycznych proporcji
i w twórczości J.S. Bacha − pseudonauka czy zwierciadło
umożliwiające pogłębioną interpretację?

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 stycznia (poniedziałek) 2023 o godz. 16.00

 

Dr Łukasz T. Stępień
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

O zagadnieniu niesprzeczności Arytmetyki

 

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 maja (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

prof. Marek Woszczek

Wydział Filozoficzny Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Kontekstualność kwantowa
jako fundamentalny problem ontologiczny

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 kwietnia (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

dr Damian Luty

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Koncepcja obiektów nieindywidualnych
w kontekście filozofii czasoprzestrzeni

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 marca (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

Dr Jacek Urbaniec

Uniwersytet Jagielloński

 

Ewolucja dowodu matematycznego –
matematyka jako wzorzec ścisłości?

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 lutego (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00

 

Dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ w Krakowie

 

Problem replikowalności i reprodukowalności modeli komputerowych
na przykładzie neuronauki obliczeniowej

 

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 stycznia (poniedziałek) 2022 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. Piotr Petelenz

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Początki chemii teoretycznej w Polsce
- rola Profesora Kazimierza Gumińskiego

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 grudnia (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Michał Wagner
Wydział Filozoficzny
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 

„Kryzys” darwinizmu na przełomie XIX i XX wieku
z perspektywy historycznej i filozoficznej

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 listopada (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Radosław Kazibut
Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu

 

Filozofia przyrody Roberta Boyle'a

 

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 czerwca (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Marcin Trepczyński
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 

„NIESKOŃCZONOŚĆ" W ŚREDNIOWIECZU
MAŁO ZNANE PRZYKŁADY
I PŁYNĄCE Z NICH WNIOSKI

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 maja (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Jerzy Dajka
Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego

 

PRZESZŁOŚĆ CZĄSTKI KWANTOWEJ:
STARY PROBLEM, ŚWIEŻE (I ŻYWE) KONTROWERSJE

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 kwietnia (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Dominika Dudek
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie

 

Szaleństwo w dziejach

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 marca (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Roman Krzanowski
Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

 

Koncepcja informacji ontologicznej

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 lutego 2021

 
 

Ks. dr hab. Marek Słomka,
Poszukiwanie głębi bytu, filozoficzno-naukowe credo J. Życińskiego

 

 

 

 

 


Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia (poniedziałek) 2021 o godz. 16.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Dominika Oramus
Uniwersytet Warszawski

 

wygłosi referat pt.:

LITERATUROZNAWSTWO WSPÓŁCZESNE A NAUKI ŚCISŁE

 

 

 

 

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (poniedziałek) 2020, o godz. 16:00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

wygłosi referat pt.:

 

INŻYNIEROWIE I FILOZOFOWIE W XVI I XVII WIEKU
Kilka uwag o relacjach matematyki, techniki i filozofii przyrody
u źródeł nauki nowożytnej

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 16 listopada 2020

 
   
 

Ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel, prof. UPJPII
Zjawiska cudowne w perspektywie religioznawstwa kognitywnego

Zaproszenie/plakat

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na internetowe posiedzenie Komisji Filozofii Nauk PAU,
które odbędzie się 12 października (poniedziałek) 2020 o godz. 16:00.
Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń odbędzie się ono
z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji Zoom.

Prof. Piotr Stępień
(Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)
wystąpi z referatem
Czy DNA ma duszę czyli o uczłowieczaniu makaków w 2019

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 czerwca 2020

 
   
 

O. dr Łukasz Mścisławski OP
Nieco mniej znany Białobrzeski oraz inni filozofujący
przyrodnicy polskiego środowiska kijowskiego

Zaproszenie/plakat

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

 

 

Roman M. Krzanowski

Towards a Formal Ontology of Information
Selected Ideas of Krzysztof Turek

 

Czytaj pdf - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Liana

 

Nauka jako racjonalna doxa.
Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki –
poza internalizmem i eksternalizmem

 

Czytaj pdf - kliknij tutaj