Prof. Kazimierz Piotr Zaleski
Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego,
Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

Rok 1944 między Bugiem a Wisłą
albo
Kilka ważnych miesięcy w mym życiu