Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 czerwca (wtorek) 2024 o godz. 11.00
w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

prof. dr hab. Michał Parczewski

 

Lokalizacja najstarszego średniowiecznego kościoła w Dukli
(domniemane miejsce chrztu św. Jana z Dukli)


 

 

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 7 maja (wtorek) 2024 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

mgr Bożena Chorąży
dr Bogusław Chorąży

 

Z badań nad solowarstwem na terenie Żywiecczyzny 

 

 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Komisja Prehistorii Karpat PAU
i Komisja Archeologiczna PAN zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 lutego (piątek) 2024 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

prof. Andrzej Rakowski
Instytut Fizyki, Politechnika Śląska

 

Wpływ krzywych kalibracyjnych na chronologię inkaską
w świetle datowań radiowęglowych

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 grudnia (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr Marzena Woźny
Muzeum Archeologiczne w Krakowie

 

Archeologia krakowska w XIX wieku
i początki badań na Pogórzu Karpackim

 

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 listopada (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Dr Zbigniew Robak
Archeologický ústav Slovenskej akademie vied, v.v.i. (Nitra)

 

Archeologiczne badania aglomeracji
wczesnośredniowiecznych grodzisk w Bojnej (Słowacja)
Wyniki – interpretacje – perspektywy

 

 

 

 

 

 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komisja Prehistorii Karpat PAU
zapraszają na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 maja (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Dużej Auli PAU
przy ul. Sławkowskiej 17
oraz na platformie ZOOM

 

Dr inż. Alicja Kochman
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

 

Artefakty krzemienne w badaniach archeologicznych i geologicznych 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 kwietnia (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo, mgr Marta Korczyńska-Cappenberg,
mgr Magda Kapcia, dr hab. Agnieszka Wacnik, mgr Robert Kenig
,
dr hab. Marek Nowak
, dr Anna Rauba-Bukowska,
dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny

 

Wczesnoneolityczny model kulturowo−gospodarczy społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle archeologicznych i środowiskowych badań z osady w Biskupicach (st. 18, pow. wielicki)

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 21 marca (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Prof. dr hab. Michał Parczewski

Uniwersytet Rzeszowski

 

Przyczynek do dyskusji nad siedzibami Lędzian
(odkrycie cmentarzyska starowęgierskiego w dorzeczu Prypeci)

 

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 7 lutego (wtorek) 2023 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

 

Skarby wyrobów brązowych i żelaznych z wczesnej epoki żelaza odkryte w rejonie przełomu Soły w Beskidzie Małym

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 listopada (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Mgr Barbora Lofajová Danielová (Masarykova univerzita, Ústav archeologie a muzeologie)
Mgr Martin Furman PhD. (Krajský Pamiatkový úrad Žilina)

Nové poznatky o severokarpatskej skupine na Liptove a Orave

 

oraz

 

Prof. Renata Madyda-Legutko, Dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Schyłek starożytności i początek nowej epoki w polskich Karpatach zachodnich

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 czerwca (poniedziałek) 2022 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Paweł Jarosz, Eva Horváthová,
Michał Podsiadło, Marcin M. Przybyła,
Anita Szczepanek, Piotr Włodarczak

 

Nieinwazyjne badania kurhanów
na Nizinie Wschodniosłowackiej

 

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 maja (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Małej Auli gmachu PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

dr Bogusław Chorąży (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)
mgr Zofia Zarzycka-Jagosz (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)

 

Materiały prehistoryczne z rejonu rotundy św. Mikołaja
na Górze Zamkowej w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU
zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) 2022 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

PhDr. Karol Pieta DrSc.

(Archeologický ústav SAV, Nitra)

 

Der Fürst von Poprad und sein Grab

 

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 30 listopada (wtorek) 2021 o godz. 11.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Anna Lasota-Kuś
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 

Importy rzymskie na terenie Podkarpacia.
Uwagi na bazie przygotowywanego tomu
"Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum"

 

 

 

 

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 października (poniedziałek) 2021 o godz. 13.00
w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie


Dr Paweł Madej

 

Grupa pleszowska kultury mierzanowickiej

 

 

 

 

 

 

 

   
     

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Jaskiniowa ekspresja wczesnych ludzi.
Przypadek Obłazowej na Podhalu

 

29 lipca 2020