Komisja Prawnicza PAU zaprasza na konferencję naukową,  które odbędzie się
12 grudnia (poniedziałek) 2022, w trybie zdalnym, za pośrednictwem 
platformy ZOOM

Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy

Podczas Konferencji zostanie poruszona, aktualna w dobie cyfryzacji,
a także kształtowania opinii publicznej, problematyka dotycząca zjawiska post-prawdy z perspektywy prawnej.

program szczegółowy

Formularz rejestracyjny

 

 

 

 

 

Komisja Prawnicza PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 czerwca (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00,
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
Katedra Prawa Cywilnego

prof. dr hab. Józef Dulak
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Odpowiedzialność za stosowanie produktu leczniczego
terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego w ramach
tzw. terapii eksperymentalnej z wykorzystaniem komórek macierzystych

 

 

 

 


 

 

Komisja Prawnicza PAU zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 7 marca (poniedziałek) 2022 o godz. 17.00

 

mgr Kacper Górniak

Katedra Prawa Cywilnego

 

Recepcja trustu w prawie kontynentalnym

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Prawnicza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 stycznia (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Jan Widacki

Nieznana działalność Samodzielnego Referatu Technicznego Oddziału II WP w latach 30.

Narkoanaliza i testowanie broni bakteriologicznej i trucizn na żywych ludziach. Szerokie granice kontratypu „szczególnych uprawnień”

 

 

 

 

 

 

Komisja Prawnicza  PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 7 grudnia (poniedziałek) 2020, godz. 17:00
za pośrednictwem platformy ZOOM


dr Jan Halberda

(Uniwersytet Jagielloński)

Promissory estoppel
jako angielski odpowiednik zakazu nadużywania prawa

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Wirtualne posiedzenie naukowe
9 listopada 2020

 

Prof. dr hab. Piotr Kardas

Orzeczenie derogacyjne TK a wyznaczanie zakresu karalności.
Próba krytycznej analizy na tle wyroku TK z 22.10.2020 r. K 1/20.