Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową

Kobieta żydowska

nowe badania i perspektywy badawcze

 

która odbędzie się on-line w dniach 26-28 kwietnia 2021 roku

za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM

 

plakat

program

abstrakty

o konferencji 

 

 

 

Dzień 1, 26 kwietnia 2021

 

   
 

Anna Michałowska-Mycielska (UW)

Działalność dobroczynna kobiet w gminach żydowskich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.

(SESJA 1. PRZEDNOWOCZESNOŚĆ)

 
     
   
 

Hanna Węgrzynek (Muzeum Getta Warszawskiego)

Źródła utrzymania Żydówek w Warszawie w drugiej połowie XVIII w.

(SESJA 1. PRZEDNOWOCZESNOŚĆ)

 
     

 

   
 

Szoszana Keller (UMCS)

Kobiece micwot – pozycja i rola kobiety w świetle
religijnego prawa żydowskiego

(SESJA 3. RELIGIA: PRAWO, KULT, EDUKACJA)

 
     
   
 

Rachel Manekin (University of Maryland)

Educating an Orthodox Daughter in the
Interwar Years: Where the Polish Model Differed

(SESJA 4. MIEJSCE KOBIET W ŻYCIU SPOŁECZNYM)

 
     

 

Dzień 2, 27 kwietnia 2021

 

   
 

Klaudia Ciszewska (PAN)

Barter seksualny podczas Zagłady w świetle mikrohistorii kobiet żydowskich

(SESJA 5. ZAGŁADA)

 
     
   
 

Krystian Propola (URz)

Obraz Żydówki na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”

(SESJA 5. ZAGŁADA)

 
     

 

   
 

Bogumiła Siebyła (UW)

„Milcząca połowa”. Kobiety w wiedeńskich salonach żydowskich

(SESJA 6. KOBIETA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ)

 
     
   
 

Hanna Kozińska-Witt (badaczka niezależna)

„Na salony!”. Widoczność Żydówek i konwertytek w elitarnej sferze publicznej dziewiętnastowiecznego Krakowa

(SESJA 6. KOBIETA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ)

 
     

 

   
 

Karolina Sierzputowska (UJ)

Syjonistki w walce o równouprawnienie. Analiza dodatku „Głos kobiety żydowskiej" publikowanego na łamach „Nowego Dziennika”

(SESJA 6. KOBIETA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ)

 

 
     
   
 

Zuzanna Kołodziejska-Smagała (UW)

Kobiece ciało w narracjach polsko-żydowskich autorek przełomu XIX i XX wieku

(SESJA 7. CIAŁO JAKO TEMAT W LITERATURZE I NARZĘDZIE W SZTUCE)

 

 
     

 

   
 

Zuzanna Kołodziejska-Smagała (UW)

Kobiece ciało w narracjach polsko-żydowskich autorek przełomu XIX i XX wieku

(SESJA 7. CIAŁO JAKO TEMAT W LITERATURZE I NARZĘDZIE W SZTUCE)

 
     
   
 

Renata Piątkowska (Muzeum Polin)

Artystki i miłośniczki – kobiety w żydowskim życiu artystycznym międzywojennej Warszawy

(SESJA 8. KOBIETY W ŻYCIU ARTYSTYCZNYM)

 
     

 

   
 

Magdalena Tarnowska (UKSW)

Zagłada i odrodzenie w twórczości „ocalonej” – łódzkiej malarki Sary Gliksman-Fajtlowicz (1915-2005)

(SESJA 8. KOBIETY W ŻYCIU ARTYSTYCZNYM)

 
     
 

 
 

Katarzyna Trębacka (UW)

Między kamuflażem a stereotypem. Postać Żydówki w dramacie Gabrieli Zapolskiej „Nerwowa awantura”

(SESJA 9. KOBIETA WYKORZENIONA)

 
     

 

 

Dzień 3, 28 kwietnia 2021

 

   
 

Nathan Cohen (Bar Ilan University)

New Perspectives in Yiddish on Pregnancy, Childbirth and Childcare (1837)

(SESJA 10. KOBIETA W PRZESTRZENI PRYWATNEJ)

 
     
   
 

Marek Tuszewicki (UJ)

Los kobiety żydowskiej w jesieni życia. Portret z początku XX w.

(SESJA 10. KOBIETA W PRZESTRZENI PRYWATNEJ)

 
     

 

   
 

Anna Landau-Czajka (PAN)

Między równouprawnieniem a dyskryminacją. Opinie czytelników „Małego Przeglądu” o miejscu żydowskich dziewcząt w społeczeństwie

(SESJA 11. PRZEMIANY MENTALNOŚCI I OBYCZAJOWOŚCI)
 
     
   
 

Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN)

Kwestia kobieca w publicystyce Racheli Fajgenberg

(SESJA 13. PUBLICYSTYKI)

 

 

 
     

 

   
 

Magdalena Szkwarek (badaczka niezależna)

Kobieta żydowska w Ameryce Łacińskiej

(SESJA 14. POZA POLSKĄ)