Polska Akademia Umiejętności zaprasza na zdalną sesję naukową
połączoną z prezentacją książki

Język „okrągły jak pomarańcza”…

Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin

 

26 stycznia (środa) 2022, godz. 12.00

Informacja o możliwości nabycia książki będzie wysłana później.

 

Zaproszenie i program sesji

 

Projekt załączonej okładki: Joanna Braun