Archiwum Nauki PAN i PAU

Polska Akademia Umiejętności

Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej Instytutu Historii UJ

 

konferencja naukowa

 

Renata Dutkowa (1927–2015)
Uczona, archiwistka, organizatorka nauki

 

22 kwietnia 2022, godz. 9.00, Duża Aula Polskiej Akademii Umiejętności

program konferencji

 

godz. 15.00 – otwarcie wystawy w sali wystawowej Archiwum Nauki PAN i PAU

Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)

zaproszenie