Zapraszamy na konferencję naukową
Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

Nauki w służbie społeczeństwa
w sytuacjach pandemii
i zagrożeń z nią związanych

(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)

 

która odbędzie się on-line w dniach
25-26 czerwca 2021
za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM

 

 

Nagrania z konferencji udostępnione są na kanale IFIS PAN na YouTube 

https://youtube.com/playlist?list=PLR_ov-3cbgk89hppe4F-K-z1f4xF9qfPO

 

Współorganizatorzy:

  • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • Wydział Humanistyczny AGH
  • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

 

Konferencja dofinansowana z Programu Krakowskie Konferencje Naukowe