naglowek wydawnictwo


 

SANDOMIERZ
Miasto fascynującej przeszłości

W 730. rocznicę lokacji miejskiej

 

Pod redakcją Feliksa Kiryka i Romana Chyły

 

Polska Akademia Umiejętności

Kraków 2019

 

Czytaj

 

 

Spis treści 

 

 • Słowo wstępne (Marcin Marzec)  (czytaj)
 • Przedmowa (Feliks Kiryk, Roman Chyła)  (czytaj)

 

Sandomierz – miasto fascynującej przeszłości

 • Henryk Samsonowicz, Sandomierz w dziejach Polski  (czytaj)
 • Feliks Kiryk, Miasto fascynującej przeszłości. Rzecz o dawnym Sandomierzu z okazji 730-lecia kolejnej lokacji miejskiej  (czytaj)
 • Andrzej Buko, Sandomierz i wczesna chrystianizacja Polski: przesłanki archeologiczne  (czytaj)
 • Marek Florek, Sandomierz między Północą, Południem a Wschodem. Ponadregionalne kontakty Sandomierza w X–XIII wieku w świetle znalezisk archeologicznych  (czytaj)
 • Jan Ptak, Walki książąt o Sandomierz w XIII wieku  (czytaj)
 • Piotr Okniński, Przełom lokacyjny w trzynastowiecznym Sandomierzu  (czytaj)
 • Roman Chyła, Wokół lokacji Sandomierza i Zawichostu  (czytaj)
 • Tomasz Moskal, Patrocinia kościołów archidiakonatu sandomierskiego do końca XIII wieku  (czytaj)
 • Dominika Burdzy, „Nostra ecclesia” – stosunki kościelne w staropolskim Sandomierzu (do połowy XVII wieku)  (czytaj)
 • Bogusław Krasnowolski, Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne Sandomierza do najazdu szwedzkiego w 1655 roku  (czytaj)
 • Stanisław Grodziski, Sandomierz – uwagi o znaczeniu i losach w ustroju szlacheckiej Rzeczypospolitej  (czytaj)
 • Jerzy Wyrozumski, Miasto postępującej degradacji  (czytaj)
 • Zdzisław Noga, Sandomierz na dawnych mapach austriackich  (czytaj)
 • Feliks Kiryk, Zdrowotność, higiena i służba zdrowia w dawnym Sandomierzu. Kartki o opiece społecznej  (czytaj)
 • Tomisław Giergiel, Z wybranych problemów edytorskich dokumentu lokacyjnego Sandomierza  (czytaj)

 

 • Spis ilustracji  (czytaj)
 • Indeks osób  (czytaj)
 • Indeks nazw geograficznych, administracyjnych i etnicznych  (czytaj)