Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 

Poprzednia nazwa czasopisma: Prace Komisji Kultury Słowian PAU


 Strona czasopisma dostępna jest na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

http://www.ejournals.eu/PKKS/


 

Komisja Kultury Słowian działa przy Wydziale I Filologicznym PAU (Przejdź do strony Komisji)