Bieżący numer dostępny jest na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

 

http://www.ejournals.eu/PKKS/

 

 

Od roku 2015 (tom XI) numery czasopisma publikowane są na ww. stronie