KWARTALNIK FILOZOFICZNY

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

PL ISSN 1230-4050

Indeks: 325430