now fil


 

NOWY FILOMATA

Czasopismo poświęcone kulturze antycznej

 

Indeks 339776

ISSN 1428-6327

 

Czasopismo NOWY FILOMATA wydawane jest od roku 1997; od rocznika XVI (2012) przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie (dwa zeszyty rocznie). Zakres tematyczny publikowanych materiałów obejmuje wiedzę o kulturze antycznej obszaru Morza Śródziemnego we wszystkich jej podstawowych dziedzinach:

  • literatura starożytnej Grecji i Rzymu
  • język łaciński i grecki
  • historia starożytna
  • archeologia śródziemnomorska
  • recepcja kultury antycznej

 

Nowy Filomata jest czasopismem adresowanym do środowisk edukacyjnych i akademickich w szeroko pojmowanym obszarze humanistyki, przy czym podstawowy profil naukowy wzbogacony został o elementy popularyzacji wiedzy o starożytności grecko-rzymskiej. Artykuły w Nowym Filomacie ogłaszają wybitni specjaliści o uznanym dorobku naukowym, jednakże łamy czasopisma otwarte są również dla młodych badaczy rozpoczynających karierę akademicką: studentów, doktorantów i wykładowców szkół wyższych oraz nauczycieli szkół średnich.