W Polskiej Akademii Umiejętności, przy wsparciu Union Académique Internationale, ukazuje się seria wydawnicza Corpus Antiquitatum Americanensium. W ramach serii publikowane są katalogi podsumowujące projekty prospekcyjne i wykopaliskowe prowadzone lub współprowadzone przez polskich badaczy w Amerykach.

 

Polska Akademia Umiejętności w ramach serii CAA wydała:

 • Pologne, t. I: Janusz Z. Wołoszyn, Peruvian pottery from the Collection of the Archaeological Museum in Cracow, Kraków 1998
 • Pologne, t. II: Victòria Solanilla i Demestre, Textiles Precolombinos de Cracovia, Kraków 2000
 • Pologne, t. III: Andrzej Krzanowski, Sitios arquelógicos en la region de Alto Chicama, Perú, Kraków 2006
 • Polonia-Perú, t. I: Krzysztof Makowski, Pamela Castro de la Mata, Glenda Escajadillo, Milagritos Jimenez, Elsa Tomasto,
  Ajuares funerarios de los cementerios prehispánicos de Tablada de Lurín (Periodo Formativo Tardío, Lima, Perú),
  Union Académique Internationale, Academia Polaca de Ciencias y Letras, Pontificia Universidad Católica del Peru; Kraków 2012
 • Polonia-Perú, t. II: Józef Szykulski, Jakub Wanot, Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik, Rocio Tejada Lewis, Ewa Bewziuk,
  Funerary contexts from Pre-Columbian cemeteries within the Tambo River Delta, Southern Coast of Peru, Kraków 2020

 

Obecnie dostępne on-line są tomy: Pologne I, Pologne II oraz Polonia-Perú I.

 

Informacje o serii na stronach UAI:

http://www.uai-iua.org/en/projects/23/corpus-antiquitatum-americanensium