naglowek wydawnictwo


 

ŁACINA W POLSCE
ŚREDNIOWIECZNE PIŚMIENNICTWO MYŚLICIELSKIE
ANTOLOGIA

 

Teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył
Juliusz Domański

 

 

Kraków 2020

 

Czytaj

 

 

Redakcja: Elżbieta Szablewska

Recenzenci: prof. dr Zenon Kałuża, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski 

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej.

Plik pdf o objętości 6,5 MB zawiera interaktywny spis treści i zakładki ułatwiające przenoszenie się między początkowymi stronami rozdziałów.