ANP2


 

ACTA NUNTIATURAE POLONAE

 

Acta Nuntiaturae Polonae to seria wydawnicza Akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce obejmująca wszystkie listy i dokumenty wytworzone przez nuncjuszy papieskich w Polsce, a także pisma do nich adresowane. Publikowana jest zatem – oprócz korespondencji dyplomatycznej – oficjalna korespondencja prowadzona między nuncjuszami apostolskimi i dworem królewskim oraz dostojnikami państwowymi i kościelnymi, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości także z głową Państwa i przedstawicielami Rządu. Nie pomija się listów prywatnych, zwłaszcza osób z otoczenia nuncjusza, dokumentów oficjalnych (dyspens, odpustów, wezwań i innych dokumentów sądowych, wyświadczenia dobrodziejstw) i rożnych doniesień (avvisi), które nuncjusze przekazywali do Sekretariatu Stanu. Wszystkie te dokumenty wraz z listami uwierzytelniającymi i polecającymi, instrukcją i pełnomocnictwami publikowane są
in corpore z zachowaniem porządku chronologicznego.

Cała edycja jest dzielona w porządku chronologicznym na tomy gdzie jeden tom przeznaczony dla jednego nuncjusza. Tom taki wedle potrzeby dzielony jest na volumina.

W dodatku (appendix) umieszczane są dokumenty, które powstawały w długim okresie czasu, a mianowicie diariusze nuncjatur, relacje oficjalne i opisowe, dokumenty (verbalia) spraw sądowych i procesów informacyjnych o kandydatach do biskupstwa, ilekroć tylko sporządził je nuncjusz i potwierdził swym podpisem.

Zadanie gromadzenia i wydawania źródeł z archiwów watykańskich rozpoczęte zostało przez Komisję Historyczną Akademii Umiejętności po otwarciu archiwów watykańskich w 1881 r. (tzw. Ekspedycja Rzymska, od 1886). W l.1915-1950 wyszły z druku cztery wielkie tomy akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w serii AU i PAU Monumenta Poloniae Vaticana. Później nie kontynuowano już wydawania akt Nuncjatury w tej serii. Serię Acta Nuntiaturae Polonae rozpoczął Polski Instytut Historyczny w Rzymie w 1990 r.; w latach 1995-2003 prace prowadzone były równolegle w Rzymie i w Krakowie, od 2004 kolejne tomy wydawane są wyłącznie przez PAU a finansowane przez Fundację Lanckorońskich.

 

Komitet Redakcyjny:

 • Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
 • Anna Michalewicz (sekr.)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (przewodn.)
 • Prof. dr hab. Ryszard Skowron
 • Prof. dr hab. Wojciech Tygielski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
 • O. dr hab. Paweł Zając OMI, prof. UAM

 

Nuncjaturzyści (Opracowujący):

 • Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
 • Maria Domin
 • Dr Paweł Duda
 • Dr Dorota Gregorowicz
 • Dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII
 • Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
 • Dr hab. Henryk Litwin, prof. UW
 • Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK
 • Prof. dr hab. Wojciech Tygielski
 • Dr Wojciech Walczak
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
 • Dr Katarzyna Wiszowata-Walczak
 • Dr Bartłomiej Wołyniec
 • O. dr hab. Paweł Zając OMI, prof. UAM

 

Osoby zainteresowane współpracą i podjęciem opracowania nowej nuncjatury zapraszamy do kontaktu
z sekretarzem Komitetu Redakcyjnego ANP Anną Michalewicz  [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]