Cel i zakres czasopisma

 

Celem czasopisma jest publikacja wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych w zakresie historycznej i współczesnej wiedzy o mediach. Zakres tematyczny obejmuje szeroko rozumianą problematykę historii, teorii oraz praktyki mediów, co jednocześnie konstytuuje główne obszary tematyczne nauk o komunikacji społecznej i mediach. Podstawową formą czasopisma jest wersja on-line.

 

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, drukować, indeksować, cytować i przeszukiwać pełne teksty artykułów, raportów z badań, a także korzystać z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

 

ISSN 2657-7003