Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Biograficzna PAU

 

Przewodniczący Elżbieta Orman
Zastępca przewodniczącego Mariusz Wołos
Sekretarz Krzysztof Kloc

 

Decyzją Zarządu Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności 1 VI 2021 r. powstała Komisja Biograficzna. Jej celem jest konsolidacja środowiska badaczy, zajmujących się szeroko pojętą biografistyką i biografią, jako gatunkiem w domenie historii historiografii.
Inicjatorami utworzenia Komisji Biograficznej są redaktorzy i współpracownicy Polskiego Słownika Biograficznego. Polska Akademia Umiejętności była instytucją, dzięki której w 1935 r. powstało to monumentalne wydawnictwo polskiej historiografii. Redakcja PSB do dzisiaj mieści się w budynku PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, stając się swoistego rodzaju Mekką naukowo uprawianej biografistyki.
Zadania Komisji Biograficznej PAU
1. Prowadzenie otwartych spotkań dydaktyczno-naukowych poświęconych szeroko pojętej biografistyce: w zakresie biografistyki historycznej, biografistyki encyklopedyczno-słownikowej, genealogii, teorii badań biograficznych i ich miejsca w nauce historycznej, warsztatu badawczego, genealogicznego etc.
2. Organizacja spotkań członków Komisji Biograficznej, służących rozwojowi naukowej dyskusji o potrzebach i wyzwaniach współczesnej biografistyki historycznej, promujących potencjał badawczy tej dyscypliny, mieszczący się w nurcie współczesnej historiografii (mikrohistoria, her-story, historia życia, historia mówiona, psychohistoria, genealogia itp.)
3. Organizacja otwartych paneli dyskusyjnych (interdyscyplinarnych) w związku z biograficznymi nowościami wydawniczymi, realizowanymi projektami biograficznymi. Prezentacja skomplikowanych zagadnień biograficznych
4. Debaty nad biogramami Polskiego Słownika Biograficznego. Komisja jako forum, na którym będą prezentowane głosy o wadach, pominięciach lub nadreprezentatywności (np. galicyjskich/krakowskich) biografii etc.
5. Organizacja konferencji poświęconych m.in. dziejom rodzin, biografistyce jako subdyscyplinie nauk historycznych etc., będących dyskusyjnym i opiniotwórczym forum specjalistów/naukowców
6. Nawiązywanie międzynarodowej współpracy z instytutami i ośrodkami biograficznymi
7. Inicjowanie badań z zakresu biografistyki, realnie przekładających się na projekty badawcze
8. Organizowanie warsztatów biograficznych, otwartych także dla amatorów, (może w ramach „letniej szkoły”).

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. Jan Ostrowski
Prof. Janusz Kruk
Prof. Andrzej Kastory
Prof. Andrzej Mączyński
Prof. Andrzej Mania
Prof. Krzysztof Ożóg
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Agata Barzycka-Paździor
Dr hab. Agnieszka Biedrzycka
Dr hab. Grzegorz Bąbiak
Prof. Andrzej Chwalba
Dr Maria Czeppe
Dr hab. Jarosław Czubaty, Prof. UW
Mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska
Dr hab. Marek Gałęzowski
Dr Patrycja Gąsiorowska
Prof. Tomasz Gąsowski
Dr hab. Mikołaj Getka-Kenig, prof. PAN
Dr hab. Henryk Głębocki, Prof. UJ
Dr Karolina Grodziska
Prof. Iwona Hofman
Dr hab. Krzysztof Kloc
Prof. Marek Kornat
Dr hab. Eryk Krasucki, prof. US
Dr hab. Wojciech Krawczuk, Prof. UJ
Dr Małgorzata Kamela
Mgr Tomasz Latos
Dr hab. Sławomir M. Nowinowski
Dr hab. Elżbieta Orman, prof. IH PAN
Piotr Piniński
Dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US
Prof. Andrzej Romanowski
Mgr Mariusz Ryńca
Dr hab. Joanna Schiller-Walicka, Prof. IHN PAN
Dr Tomasz Siewierski
Dr hab. Stanisław T. Sroka, Prof. IH PAN
Prof. Rafał Stobiecki
Mgr Ewa Szklarska
Prof. Adam Wątor
Prof. Elżbieta Wichrowska
Mgr Anna Wiekluk-Marianowska
Dr Joanna Winiewicz-Wolska
Dr Roman Włodek
Dr hab. Marian Wolski, Prof. UPJPII
Prof. Mariusz Wołos
Prof. Krzysztof Zamorski
Prof. Jerzy Zdrada
Prof. Zofia Zielińska