Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU

 

Przewodniczący Paweł Valde-Nowak
Zastępcy przewodniczącego Renata Madyda-Legutko
Magdalena Moskal - del Hoyo
Sekretarz Paweł Jarosz

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy zajmujących się najdawniejszymi dziejami osadnictwa w Karpatach, głównie archeologów oraz współpracujących z nimi paleobotaników i paleogeografów. Oto jej główne, aktualnie realizowane, tematy badawcze:
1. Człowiek w Karpatach w młodszym plejstocenie i wczesnym holocenie. Prehistoryczne wykorzystywanie jaskiń karpackich.
2. Pierwsi rolnicy i hodowcy w Karpatach: problemy neolityzacji Karpat.
3. Adaptacja osadnictwa późnego neolitu i początków epoki brązu do warunków środowiskowych Karpat: rozkwit społeczności pasterskich.
4. Procesy osadnicze w późnej prehistorii i protohistorii, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego średniowiecza.
„Prace” Komisji ukazują się nie w cyklu rocznym, ale co parę lat zbierają w dużych tomach wyniki badań, głównie polsko-słowackich. Komisja wydaje rocznik Acta Archaeologica Carpathica, który publikuje oryginalne prace poświęcone zagadnieniom archeologii obszarów górskich, szczególnie karpackich. Czasopismo jest wydawane od 1958 roku. Począwszy od tomu 54 (2019) ukazuje nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Pál Raczky
Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Prof. dr hab. Zenon Woźniak
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Dr Bogusław Chorąży
Mgr Jan Gancarski
Dr hab. Piotr Gębica, prof. UR
Prof. dr hab. Krystyna Harmata
Dr Paweł Jarosz
Dr Małgorzata Kaczanowska
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Dr Paweł Madej
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Dr Magdalena Moskal del Hoyo
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
Dr Krzysztof Tunia
Dr hab. Agnieszka Wacnik
Dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN